Lepiej założyć spółkę niż działać jako przedstawicielstwo

Chcesz prowadzić interesy na Ukrainie? Zdecydowanie odradzamy robić to w formie przedstawicielstwa. Chociaż to popularny sposób na prowadzenie interesów na Ukrainie, korzystanie z niego jest bardzo niebezpieczne. A wszystko dlatego, że prawo ukraińskie jest niezwykle niespójne. Pierwszy problem to ustalenie czym jest przedstawicielstwo i czym może się ono zajmować. Dla Polaka odpowiedź wydaje się prosta – wydzielone biuro, zajmujące się działalnością marketingową, pozyskiwaniem klientów itp. Realia ukraińskie są bardziej skomplikowane. Zgodnie z kodeksem celnym Ukrainy oraz ustawą o działalności zagranicznej przedstawicielstwem jest już osoba, która na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje interesy zagranicznego przedsiębiorcy. Ustawy te nie ograniczają w żaden sposób zakresu działań przedstawicielstwa – może więc to być każda działalność, nie tylko działania marketingowe. Z kolei kodeks cywilny Ukrainy za przedstawicielstwo uznaje wyłącznie odrębną jednostkę strukturalną osoby prawnej utworzona poza jej siedzibą. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od przedsiębiorstw przedstawicielstwem jest i oddzielna jednostka organizacyjna, i każdy rezydent Ukrainy posiadający pełnomocnictwa do prowadzenia działalności w imieniu nierezydenta. Ustawowe definicje powodują również chaos przy określaniu dozwolonej działalności przedstawicielstwa. Najszersza regulacja przedstawicielstw znajduje się w przepisach podatkowych. Wyróżniają one kilka rodzajów przedstawicielstw, różnorodnie określając ich status. Podział ten decyduje m.in. o tym, kto jest zobowiązany do odprowadzenia należnych podatków. Wynikiem chaosu prawnego jest dowolne uznawanie przez organy ukraińskie, czy podmiot jest przedstawicielstwem, czy nie. Oczywiście każde takie rozstrzygnięcie ma ogromne konsekwencje. Najgorszą możliwością jest uznanie za przedstawicielstwo czegoś, co nie miało nim być. Konsekwencje uznania za przedstawicielstwo mogą być bardzo dotkliwe. Tak np. uznanie, że nie zostały dochowane procedury rejestracyjne, może spowodować uznanie, że przedsiębiorca zagraniczny (a nie osoby działające na Ukrainie) naruszył przepisy prawa gospodarczego. Skutkiem może być nałożenie sankcji – z zakazem prowadzenia działalności na terytorium Ukrainy włącznie. Oprócz tego możliwe są sankcje podatkowe które mogą przekroczyć wartość przychodów uzyskanych przez przedstawicielstwo. Nieścisłość przepisów może doprowadzić również do tego, że nie zostanie uznany za przedstawicielstwo nawet odrębny zakład produkcyjny. To z kolei poważnie utrudnia rozliczenia podatkowe oraz transfer pieniędzy i innych dóbr przez granicę Ukrainy. Jeżeli uda się prawidłowo zarejestrować przedstawicielstwo i założyć dla niego odpowiedni rachunek bankowy, to może ono prowadzić dowolny rodzaj działalności. Działanie w tej formie może jednak prowadzić do niepotrzebnych komplikacji podatkowych. Należy więc stanowczo odradzić otwieranie przedstawicielstw na terytorium Ukrainy. Niepotrzebnie mnoży to koszty i komplikuje rozliczenia podatkowe oraz transfer zysków. Oczywiście można temu zapobiec, odpowiednio przygotowując dokumenty założycielskie przedstawicielstwa. Na pewno prostszym i tańszym rozwiązaniem jest jednak utworzenie spółki z o.o.

Ostatnie zapytania:

  • przedstawicielstwo na ukrainie
  • interesy na ukrainie
  • jak zalozyc spolke na ukrainie