Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Istnieje wiele symptomów przemawiających za tym, że egzystencja danego podmiotu jest zagrożona. Chodzi o to, aby zostały one w porę dostrzeżone, prawidłowo zinterpretowane i aby podjęto odpowiednie środki zaradcze. Przyczyny pogarszającej się kondycji finansowej, a w konsekwencji upadłości przedsiębiorstwa to: – Niekompetentne zarządzanie – O jakości zarządzania w przedsiębiorstwie decydują zwykle kwalifikacje i osobowość prezesa. Słabe kompetencje, brak głębszego zainteresowania sprawami przedsiębiorstwa lub skłonności przestępcze prowadzą nieuchronnie do kryzysu, a w konsekwencji do upadłości. Inną przyczyną kryzysu związaną z zarządzaniem może być nieefektywna rada nadzorcza. – Nieprawidłowa kontrola finansowa – Brak odpowiedniej kontroli finansowej może być zarówno przyczyną, jak i objawem sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. W sytuacji kryzysu, pierwszym środkiem zaradczym bywa z reguły ograniczenie kosztów. W przypadku nieprawidłowo działającej kontroli finansowej jest to zwykle niemożliwe, gdyż system nie identyfikuje rzeczywistych źródeł nadmiernych kosztów. – Nieefektywne zarządzanie kapitałem – Nieprawidłowe zarządzanie kapitałem obrotowym jest naturalną konsekwencją nieskutecznej kontroli finansowej. Z kolei prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w znacznym stopniu związane jest z właściwym zarządzaniem kapitałem obrotowym. – Zawyżone koszty działania – Częstym problemem w upadających przedsiębiorstwach jest brak zdolności do konkurowania cenowego. Niekorzystna pozycja kosztowa bywa wiązana ze wzrostem skali produkcji ponad optymalną wielkość. Struktury organizacyjne o rozbudowanej centrali są zwykle mało wydajne i generują znaczne koszty ogólne. – Nieefektywna polityka marketingowa – Nieprawidłowa polityka marketingowa, operacyjna czy strategiczna wywołują zwykle spadek przychodów ze sprzedaży i zysku. – Nadmierna skala działania – Zbyt duża skala działalności oznacza, że przedsiębiorstwo angażuje się w realizację projektów, których rozmiar nie znajduje pokrycia w wewnętrznych i zewnętrznych możliwościach finansowych. – Polityka finansowa – Istnieje pogląd, że w przypadku obszaru finansów, do upadku przedsiębiorstwa przyczynia się niekorzystna sytuacja w zakresie czynników takich jak: poziom wskaźnika dźwigni finansowej (zadłużenie, kapitał własny), rodzaj polityki finansowej i charakter źródeł finansowania. – Inercja i bałagan organizacyjny – W atmosferze potęgującego zagrożenia upadłością i słabych struktur zarządzających, powszechna jest obawa przed podjęciem decyzji. Potęguje to liczbę spraw niezałatwionych – wśród nich także tych o kluczowym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. – Niekompetencja i nepotyzm – W globalizującym się świecie i wobec rosnącej konkurencji, sprawa kompetencji kadry zarządzającej i personelu nabiera zasadniczego znaczenia. – Korupcja i łamanie prawa – Zjawiska korupcyjne zmniejszają konkurencyjność, gdyż nieraz kwota łapówki podwyższa koszty czyniąc zrealizowany projekt nazbyt kosztownym. Akcesja Polski do UE, gdzie przepisy antykorupcyjne są surowo i bezwzględnie egzekwowane, może stanowić dla niektórych przedsiębiorstw krajowych poważne zagrożenie – z zagrożeniem upadłością włącznie. Do zjawisk o charakterze przestępczym zaliczyć należy także wyprowadzanie aktywów z przedsiębiorstwa.

Ostatnie zapytania:

  • przyczyny upadłości przedsiębiorstw
  • Przyczyny i rodzaje upadłości przedsiębiorstw
  • przyczyny upadłości firmy
  • przyczyny upadłości
  • przyczyny upadłości firmy ogólne
  • przyczyny upadłości przedsiębiorstw w liczbach
  • przyczyny upadłości przedsiębiorstw w polsce raport
  • przyczyny upadłości w polsce
  • upadłość przedsiębiorstw
Więcej w upadłość
Nowy pracodawca nie wypłaci zaległych pensji za bankruta,

Nabywca upadłej firmy nie musi spłacać długów, których narobił poprzednik - uważa większość ekspertów. Dotyczy to np. zaległych pensji przejętych pracowników W praktyce często dochodzi do zbycia bankrutującej firmy. Według...

Zamknij