Pegasus uskrzydla branżę IT

Wewnętrzny PR wsparciem dla wdrożeń IT Pegasus Group i Finsoft podpisali umowę partnerską odnośnie współpracy w zakresie wspomagania wdrożeń IT od strony komunikacji wewnętrznej. Umowa obejmuje doradztwo w zakresie wspomagania wdrożeń narzędziami z zakresu wewnętrznego PR.

Konsalting PR w IT Klienci Finnsoft będą mogli skorzystać z konsultingu Pegasus Group w zakresie zarządzania zmianą, jaką jest w przedsiębiorstwie wdrożenie IT. Sebastian Kopiej, Dyrektor Zarządzający Pegasus Group powiedział „Zmiany w przedsiębiorstwie zawsze spotkają się z mniejszym lub większym oporem ze strony pracowników. Ludzie obawiają się tego co nowe, niepewne, wymagające wypracowania innego niż dotychczas stylu pracy”. Fakt ten często nie jest brany pod uwagę w czasie wdrożenia. Zaimplementowanie nowego systemu, rozwiązania, sprzętu czy przejście z systemu telefonii tradycyjnej na IP, jest swoistego rodzaju zmianą w firmie, z którą pracownicy każdego szczebla muszą się oswoić i zaakceptować.

Call Center IP a komunikacja wewnętrzna W przypadku systemów klasy IP Call/Contact Center, jaki jest oferowany przez Finnsoft (Wicom Communication Server Suite), model wdrożenia opiera się bardzo często na wykorzystaniu istniejących w organizacji zasobów ludzkich, jako konsultantów obsługi klienta. Pracownicy biurowi, jeśli tylko znajdują się w zasięgu sieci IP, mogą zalogowć się za pomocą przeglądarki internetowej do systemu i obsługiwać kontakty przychodzące od klientów. Zdaniem Roberta Lange, prezesa Finnsoftu „taki model wdrożenia, oferujący niewątpliwe zalety jakimi są zwiększenie poziomu obsługi klientów oraz brak dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem dedykowanych konsultantów, może budzić niepokój u części pracowników, obawiających się zwiększenia zakresu obowiązków. Prawidłowe przekazanie informacji o systemie, modelu biznesowym jego funkcjonowania oraz korzyści jakie niesie jego użytkowanie ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu wdrożenia”.

Problemy w komunikacji wpływają na jakość wdrożenia Problemy międzyludzkie, które są rezultatem nieprawidłowej komunikacji, wpływają nie tylko na sposób przeprowadzenia wdrożenia, ale także na sam przekaz informacji. W niejasnych komunikatach, przekazywanych różnymi kanałami, wystąpią błędy i przeinaczenia spowalniające proces wdrożenia. Zakłócenia w komunikacji wcale nie muszą wynikać ze złej woli pracowników. Ten sam przekaz może być inaczej rozumiany przez różne osoby, powstają niedomówienia, rozmywa się odpowiedzialność, przekazywane są błędne dane. Samo zaimplementowanie systemu nie wystarczy, aby dobrze funkcjonował. Należy przekonać pracowników (nie tylko tych bezpośrednio zaangażowanych w projekt, ale i całej firmy) do bardziej efektywnego narzędzia pracy. Od ich akceptacji i aprobaty zależy stopień wykorzystania systemu i końcowa ocena wdrożenia.


  • Finnsoft Sp. z o.o. jest partnerem fińskiej firmy Wicom Communications Ltd., europejskiego lidera w zakresie systemów all-IP Contact Center i telefonii koropracyjnej IP.
  • Pegasus Group to doświadczony doradca w zakresie marketingu, public relations i komunikacji, na stałe współpracuje z 30 firmami. Istnieje od 1991 roku.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Pytlakowska Strategy Manager, Pegasus Public Relations ul. Szańcowa 66, 01-458 Warszawa tel. + 48 22 877 22 18


Więcej w IT, Pegasus
Zabezpieczyć małą firmę

W wielu raportach dotyczących bezpieczeństwa najgorzej wypadają małe i średnie firmy. W odróżnieniu od wielkich korporacji z olbrzymim budżetem, małe firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić na rozwiązania z użyciem...

Zamknij