Do wymiaru urlopu trzeba wliczyć cały czas pracy

Do czasu pracy radcy prawnego zalicza się czas spędzony w siedzibie pracodawcy i czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem firmy, w szczególności w sądach i w innych organach, oraz czas przygotowania się do tych czynności. Ma to wpływ na wyliczenie i udzielanie urlopu wypoczynkowego Zatrudniając radcę prawnego, pracodawca musi stosować ustawę z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, bo ona szerzej niż kodeks pracy określa przywileje tej grupy pracowniczej. Dotyczą one m.in. wymiaru czasu pracy. Do czasu pracy radcy prawnego zalicza się czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i w innych organach, oraz czas przygotowania się do tych czynności. Jednak czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki organizacyjnej (siedzibie firmy) nie może być krótszy niż 2/5 czasu pracy ustalonego w zawartej z nim umowie. Przy umowie na cały etat oznacza to 16 godzin. Choć przez pozostały czas radca prawny nie musi być w siedzibie pracodawcy, to powinien być do jego dyspozycji. Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego uwzględnia się szeroko rozumiany czas pracy radcy, czyli także ten spędzony poza siedzibą pracodawcy. Dla niepełnoetatowców wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy. Zachować przy tym trzeba zasadę zaokrąglania niepełnego dnia urlopu w górę do pełnego dnia. Radcy prawnemu, który ma ponad 10-letni staż pracy, przy zatrudnieniu na 7/8 etatu przysługują 23 dni urlopu wypoczynkowego. 7/8 x 26 dni = 22,75 dnia, a po zaokrągleniu 23 dni. Ten wymiar trzeba pomnożyć przez 8 godzin, bo jeden dzień urlopu pracownika zatrudnionego na niepełny etat odpowiada 8 godzinom pracy: 23 dni x 8 godzin = 184 godziny urlopu wypoczynkowego Tyle godzin urlopu wypoczynkowego przysługuje temu pracownikowi na cały rok kalendarzowy. Jeżeli zatem radca prawny chce korzystać z wypoczynku np. przez cały tydzień od poniedziałku do piątku (w tym są 2 dni – 14 godzin, kiedy fizycznie przebywa w siedzibie firmie), to przy zatrudnieniu na 7/8 etatu z jego puli urlopowej trzeba odjąć 35 godzin jego pracy. Taki jest bowiem jego tygodniowy wymiar. Gdyby udzielać urlopu wypoczynkowego radcy prawnemu tylko na dni, kiedy fizycznie jest on w obsługiwanej firmie, czyli tylko na 2 dni w tygodniu (14 godzin), to mógłby on kilka tygodni być nieobecny w siedzibie pracodawcy. Taka interpretacja jest niewłaściwa, bo jego faktyczny wymiar czasu pracy na rzecz pracodawcy wynosi 35 godzin tygodniowo. Dlatego jeśli radca poprosi o jeden dzień urlopu, to z jego puli należy odjąć 7 godzin, nawet jeśli nie jest to dzień jego fizycznej aktywności w urzędzie. Katarzyna Piecyk, główna specjalistka Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, przypomina, że urlopu udziela się w godzinach i na dni pracy pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Co to oznacza? Radca, który pracuje 7 godzin dziennie (7/8 etatu), biorąc jeden dzień urlopu, uszczupli swoją pulę o te 7 godzin. Dla pracodawcy nie mają już znaczenia jego 23 dni wypoczynku wynikające z wielkości jego etatu. Służyły one tylko prawidłowemu obliczeniu godzin. Udzielając zatem urlopu szczególnie niepełnoetatowcom, szef posługuje się jedynie ich wymiarem godzinowym.

Ostatnie zapytania:

  • radca prawny ile godzin pracuje
  • cas pracy radcy prawnego
  • 2/5 ile to godzin pracy
  • normy czasu pracy radcy prawnego
  • praca jeden miesiac wymiar 7/8 ile urlopu
  • praca na 7/8 etatu jak wyliczyc staz pracy
  • radca prawny na 8 godzin dziennie
  • radca prawny poza siedziba pracodawcy
  • rozkład czasu pracy radcy prawnego
  • staz a 184 godziny pracy
Więcej w czas pracy, prawo pracy
Jak planować i zmieniać termin wypoczynku pracownika

Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku, w którym nabył do niego prawo. Jednak coraz więcej pracodawców ma kłopoty z wysłaniem pracowników na należny im wypoczynek. W konsekwencji duży odsetek...

Zamknij