Fazy rozwoju usług bankowych w Internecie

Faza pierwsza – Internet jako narzędzie marketingu. Pierwszy etap tworzenia i-bankingu obejmuje przede wszystkim marketing i promocję. Kluczowym elementem i istotą pierwszej fazy transformacji jest dostarczenie klientowi jak największej liczby pożytecznych informacji o działalności banku. Faza druga – wprowadzenie interakcji z klientem. Ma tutaj miejsce komunikacja dwustronna, a więc na linii bank – klient oraz klient – bank. Podstawowe usługi w ramach drugiej fazy to: kalkulatory pożyczek, umożliwiające obliczenie wysokości rat spłacanego kredytu czy wysokości odsetek; porady dla klienta ułatwiające planowanie finansów; aplikacje, formularze wniosków on-line; sprawdzanie stanu konta on-line; wyszukiwarki; rekrutacja pracowników. Główne korzyści dla banku będące konsekwencją drugiego etapu to: zbudowanie więzi pomiędzy klientem i bankiem, skłonienie go do ponownego odwiedzenia witryny internetowej, ograniczenie pracy papierkowej, niższe koszty przeprowadzanych transakcji. Faza trzecia – pełny zakres transakcji i usług bankowych. Bank udostępnia swoim klientom pełen zakres usług bankowych przez Internet. Należą do nich m.in.: podgląd historii rachunku bankowego, sprawdzanie stanu salda rachunku, zlecenia stałe, dokonywanie przelewów, wnioski o kredyty, możliwość tworzenia lokat terminowych. Trzeci etap tworzenia i-bankowości obejmuje podłączenie wewnętrznych systemów banku do globalnej sieci, dlatego też jest o wiele bardziej skomplikowany w porównaniu z poprzednimi etapami. Bank musi zintegrować kanał elektroniczny (internetowy) z systemem zaplecza. Dużym wyzwaniem dla banku jest również odpowiednio skonfigurowany i niezawodny system zabezpieczeń, gwarantujący użytkownikom i-banku całkowitą pewność przy dokonywaniu internetowych transferów oraz zarządzaniu własnymi finansami. Faza czwarta – strategiczne wykorzystanie Internetu. Tylko nielicznym bankom udaje się wykorzystać Internet w sposób ściśle strategiczny. Na tym etapie rozwoju systemów internetowych, banki adaptują najnowsze rozwiązania technologiczne, często rewolucjonizując dotychczasowe techniki kontaktu z klientami. Podstawowe usługi oferowane przez bank to: analiza zyskowności klientów; płacenie i podgląd on-line rachunków; usługi cross selling; indywidualizacja oferty na podstawie profili poszczególnych klientów; nowe, kompleksowe usługi i produkty bankowe, nieosiągalne w poprzednim modelu bankowości tradycyjnej, np. rozwiązania EBPP (elektroniczne systemy fakturowania). Podstawowe korzyści dla banku wynikające z komputerowo zintegrowanej bankowości internetowej (czwarta faza) to przede wszystkim: nowe możliwości osiągania zysku, możliwość zwiększenia własnego udziału na trudnym rynku, bardziej kompleksowa integracja systemów, o wiele bogatszy wachlarz usług i produktów.

Ostatnie zapytania:

  • etapy rozwoju bankowosci internetowej
  • faza systemów globalnych
  • korzysci z rozwijania uslug bankowych