Naruszenie dobrych praktyk może być podstawą do zwolnienia

Pracownicy wiele ryzykują, lekceważąc kodeks etyczny firmy. Jeżeli jego zasady są częścią regulaminu albo układu zbiorowego, to naruszenie ich może uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę. Za pośrednictwem kodeksów etycznych pracodawcy rozszerzają katalog pracowniczych obowiązków, a ich naruszenie traktują jako uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę. W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd Najwyższy uznał np. że pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie menedżera, jeśli nie chce on podpisać deklaracji lojalnościowej wobec firmy. Taki obowiązek wynikał też z kodeksu etycznego podpisanego wcześniej przez tego menedżera. Zdaniem ekspertów o tym, jakie konsekwencje dla pracowników mogą mieć kodeksy etyczne, świadczy sposób ich wprowadzenia. W Microsofcie np. z chwilą zatrudnienia, a potem co roku pracownicy przechodzą szkolenia ze znajomości takiego kodeksu (zamieszczono go na serwerze firmy). Podobnie jest w IBM Polska. – U nas pracownicy składają też pisemne oświadczenia, w których zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etycznego – wyjaśnia Małgorzata Kowalska z Amplico Life. Najlepiej jednak, aby był on źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p. – Kodeksy etyczne będą treścią prawa pracy, jeśli zostaną włączone do regulaminu lub układu zbiorowego pracy – wyjaśnia adwokat, Bartłomiej Raczkowski, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Ale czy wszystkie elementy kodeksu etycznego będą ingerowały w stosunek pracy? Prof. Jerzy Wratny ma wątpliwości i zwraca uwagę, aby w kodeksach etycznych odróżniać zasady etyki od obowiązków pracowniczych. – Do treści stosunku pracy można zaliczyć tylko te elementy kodeksu etycznego, które mają wymiar prawny – wyjaśnia profesor. Odróżnienie etyki od obowiązków pracowniczych potwierdza, że nie każde naruszenie kodeksu etycznego będzie podstawą zwolnienia. – Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Trudno, aby pracodawca zwolnił kogoś za nieprzestrzeganie kanonów ubioru, chyba że uzasadnia to charakter wykonywanej pracy. Inaczej będzie jednak, gdy np. handlowiec sprzedający produkty firmy narusza zapisany w kodeksie etycznym zakaz korupcji. Ten zakaz bowiem można uznać za obowiązek pracowniczy związany z dbałością o dobro zakładu pracy – mówi radca prawny Arkadiusz Sobczyk z kancelarii Sobczyk i Współpracownicy. Kodeksy etyczne nie powinny być drugim regulaminem pracy czy układem zbiorowym pracy. Tymczasem można w nich znaleźć wszystko, począwszy od opisu ubioru obowiązującego w przedsiębiorstwie przez zasady etyki biznesu po zasady lojalności i zakaz konkurencji czy inne obowiązki związane z bieżącą działalnością firmy. – Kodeks etyczny powinien dobrze służyć wizerunkowi firmy, nawiązywaniu odpowiednich relacji między pracodawcą a np. związkami zawodowymi. A co najważniejsze, powinien wspierać etyczne zachowania pracowników i ich przełożonych – wyjaśnia Maciej Chakowski, wspólnik w firmie C&C Chakowski & Ciszek.

Więcej w kodeks etyczny, prawo pracy
Pracownik musi najpierw nabyć prawo do nagrody

Rodzina zmarłego pracownika ma prawo do jego nagrody jubileuszowej tylko w przypadku, gdy nagroda ta stała się wymagalna przed jego śmiercią. Nagroda jubileuszowa stanowi szczególny przywilej płacowy pracowników i nie...

Zamknij