Gdy w trakcie roku przybywa urlopu

W jaki sposób i kiedy pracodawca ma udzielić wypoczynku, gdy pracownik w trakcie roku kalendarzowego nabywa prawo do urlopu uzupełniającego? Nie jest to sytuacja rzadka. Dotyczy bowiem wszystkich tych, którzy najpierw korzystają z 20 dni wypoczynku, a wraz z większym stażem zatrudnienia zyskują dodatkowe 6 dni. O tzw. urlopie uzupełniającym mówi art. 158 kodeksu pracy. Stanowi on, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Najbardziej typowa sytuacja to taka, gdy po skorzystaniu z 20 dni urlopu pracownik w trakcie roku kalendarzowego uzyskuje dłuższy staż zatrudnienia (zgodnie z art. 154 § 1 k.p. co najmniej 10-letni). Wówczas pracodawca powinien mu udzielić dodatkowych 6 dni urlopu wypoczynkowego. Prawo do wyższego urlopu w ciągu roku to nie tylko efekt uzyskania zwiększonego stażu pracy, ale także ukończenia szkoły, w której odbyty okres nauki wlicza się do stażu pracy. Jego długość zależy od rodzaju ukończonej szkoły. Uwzględnia się więc tyle lat, ile trwał przewidziany programem nauczania czas edukacji, np. w szkole policealnej będzie to 6 lat, a ukończenie studiów daje 8 lat w stażu zatrudnienia. Do każdego urlopu wypoczynkowego, w tym także do uzupełniającego, odnosi się zasada, że pracodawca powinien go udzielić w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Przykładowo pracownica uzyskała je 1 września 2006 r. i powinna z niego skorzystać w tym roku. Jeśli jednak wyższy wymiar przypadłby przy samym końcu roku i pracownik nie zdołałby go wziąć, to urlop ten – jako zaległy – przechodzi na następny rok kalendarzowy. W takiej sytuacji pracodawca powinien go udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału kolejnego roku kalendarzowego. Dzięki sporządzanym pod koniec poprzedniego roku kalendarzowego lub na początku kolejnego planom urlopowym zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą sprawdzić, czy prawidłowo ustalili wymiar należnego wypoczynku. W nim powinien być już uwzględniony dłuższy urlop. Przepisy nie wymagają bowiem, aby pracownik czekał w ciągu roku kalendarzowego na nabycie prawa do wyższego wymiaru i dopiero wówczas wykorzystał go w całości. Plan urlopów pozwala także ustalić, czy pracownik będzie wypoczywał, korzystając z jednej części urlopu (krótszy), czy z podwyższonej – w dwóch częściach. Pamiętać jednak należy o tym, że nie każdy pracodawca musi sporządzać plan urlopów. Jeśli tego nie robi, wtedy takie ustalenia zawiera porozumiewając się z pracownikiem.

Ostatnie zapytania:

  • dłuższy urlop w trakcie roku
  • w jaki sposób przybywa urlop
Więcej w prawo pracy, urlop uzupełniający
Jak pracodawcy wykorzystują przedstawicieli handlowych

Zawód przedstawiciela handlowego przeżywa w ostatnim dziesięcioleciu prawdziwy rozkwit. To on jest najbliżej klienta, sprzedaje towar i podpisuje kontrakty, to on tworzy zyski firmy. Dobrzy handlowcy są na wagę złota....

Zamknij