Co to znaczy, że przedsiębiorca ma kuratora

Przedsiębiorcy, którzy natrafiają na kuratora w innej firmie, powinni sprawdzić, w jakim postępowaniu został on ustanowiony. Od tego zależy bowiem zakres jego kompetencji. Zasadniczo sądy ustanawiają kuratorów dla przedsiębiorców, gdy ci nie radzą sobie z wykonywaniem obowiązków nałożonych na nich przepisami. Jednak ustanowienia kuratora lepiej unikać, bo komplikuje to życie przedsiębiorcy. Może to być też uciążliwe dla kontrahentów, bo polskie prawo posługuje się jednym pojęciem kuratora do opisu kilku różnych funkcji. Sąd może ustanowić kuratora w różnych sytuacjach. Po pierwsze, gdy są kłopoty z ustaleniem adresu przeciwnika procesowego w postępowaniu przed sądem cywilnym. Po drugie, kurator może pojawić się w postępowaniu związanym z wpisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po trzecie, kurator może być ustanowiony dla bankruta. Rola kuratora ustanowionego w postępowaniu cywilnym sprowadza się w zasadzie do odbierania pism procesowych. Z kodeksu postępowania cywilnego wynika, że z chwilą przekazania pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak zarządzić wywieszenie odpowiedniego obwieszczenia w budynku sądowym. Określa przy tym, jak dużo czasu obwieszczenie musi wisieć na tablicy. Dopiero po upływie tego terminu pismo będzie można uznać za doręczone. Rola kuratora ustanowionego przez sąd rejestrowy jest nieco inna niż w zwykłym postępowaniu cywilnym. Tu bowiem kurator ma dopilnować, żeby przedsiębiorca wywiązywał się z obowiązku zgłaszania do rejestru wymaganych prawem danych. Dopilnować, ale nie zgłaszać samemu. Z przepisów wynika tylko, że kurator powinien niezwłocznie dokonać czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej. Nie wydaje się jednak zasadne, żeby kurator sam mógł wyznaczać przyszłych członków organów przedsiębiorcy. Może co najwyżej postarać się o zwołanie tych, którzy mogą takie decyzje podejmować (np. zgromadzenie wspólników czy walne zgromadzenie akcjonariuszy). W postępowaniu upadłościowym powołanie kuratora ma zaradzić kłopotom związanym z brakiem organów upoważnionych do reprezentowania bankruta. Zgodnie z przepisami kurator taki działa bowiem za upadłego w postępowaniu upadłościowym. Natomiast ani kurator „upadłościowy”, ani kurator „rejestrowy” nie są uprawnieni do przeprowadzenia procedury upadłościowej. Tym, co może uczynić kurator „rejestrowy” stwierdziwszy, że istnieją przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której został ustanowiony, jest zgłoszenie takiego wniosku właściwemu sądowi. Kurator ustanowiony przez sąd rejestrowy może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej. Dopiero wtedy jednak, gdy w ciągu trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz. Te same prawa przysługują kuratorowi wówczas, gdy wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków rejestracyjnych.

Ostatnie zapytania:

  • co oznacza mieć kuratora
  • czy kuratorka ma podwladnego
  • kurator sądowy czy lepij upadłość
  • kurator sądowy w firmie
  • kurator sądowy w zakładzie pracy
  • kurator w firmie
  • kurator w firmie prestige money
  • po co przychodzi kurator w firmie