Spotkanie 24 stycznia 2007 r.

Pierwsze spotkanie ASTD Global Network Poland skupiało się wokół tematyki organizacji działań w ramach comiesięcznych spotkań Stowarzyszenia. Całość dyskusji toczyła się wokół próby odpowiedzi na następujące pytania: 1.Jak mają być organizowane spotkania? 2.Jak wykorzystać potencjał integracji środowiska? 3.Jak wykorzystać potencjał polskiego oddziału ASTD i współpracy z Ameryką? W odniesieniu do pierwszej kwestii ustalono, iż osoby koordynujące działania stowarzyszenia z ramienia 2C będą wysyłać informacje o spotkaniu wraz z agendą poruszanych zagadnień, tematem oraz notatkę podsumowującą. Zaproponowano aby siedziba 2C została miejscem bazowym spotkań stowarzyszenia. W przypadku propozycji uczestników, spotkania mogą być również organizowane w innych miejscach (np. w sali konferencyjnej firmy Infovide). Jako czas rozpoczęcia spotkań wyznaczono godzinę 17.00. Wspólnie postanowiono, iż merytorycznym moderatorem wszystkich spotkań będzie p. Grzegorz Filipowicz z Profirmy. Jednocześnie uczestnicy uzgodnili, że grafik zostanie ustalony z góry na 4-5 miesięcy. Wskazano następujące terminy: • 22 lutego 2007 r. (czwartek) • 22 marca 2007 r. (czwartek) • 19 kwietnia 2007 r. (czwartek) • 17 maja 2007 r. (czwartek) Oprócz spraw logistyczno-porządkowych podjęto również temat dotyczący formuły spotkań. Zostały zaproponowane dwie podstawowe formy: •Case’y – jako podstawę do dyskusji merytorycznej; •Prezentacje skupiające się wokół zagadnień pozostających w polu zainteresowań uczestników. Na chwilę obecną zidentyfikowano następujące tematy spotkań: •Metody zwiększania efektywności procesów szkoleniowych; •Programy certyfikacyjne dostępne w ASTD; •Kształtowanie profesjonalnych postaw na rynku HR Dodatkowym pomysłem wspierającym komunikację będzie grupa tematyczna na forum dyskusyjnym Goldenline. Informacje na temat bieżących spotkań oraz tego co się dzieje w ASTD będą dostępne na stronie www.astd.org.pl Drugi punkt spotkania dotyczył możliwych form wykorzystania potencjału integracji środowiska profesjonalistów z branży szkoleniowej. Oprócz dzielenia się własnymi doświadczeniami zawodowymi uczestnicy zaproponowali trzy warianty wymiany informacji: •Wzajemne zapraszanie się do współpracy; •Zgłaszanie indywidualnych potrzeb; •Polecanie się u klientów w obszarach niekonkurencyjnych. W trakcie moderowania dyskusji uczestnicy zgłosili na forum sugestię stworzenia miejsca wymiany doświadczeń w formie tablicy ogłoszeń. Ostatnią poruszoną kwestią była odpowiedź na pytanie: „Jak wykorzystać potencjał posiadania w Polsce oddziału ASTD i współpracy z Ameryką?” W obszarze zainteresowań znalazły się następujące kwestie: •Zapotrzebowanie na informacje o programach licencyjnych; •Zapewnienie dostępu do materiałów merytorycznych i know-how; •Korzystanie z różnych imprez organizowanych przez całą strukturę ASTD; •Zapewnienie informacji i warunków preferencyjnych w odniesieniu do imprez organizowanych przez „Networki” (24 oddziały krajowe stowarzyszenia ASTD) Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania sieciowego charakteru oddziałów w Europie, które działają na tej samej zasadzie co ASTD Global Network Poland.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Liczba koncesji zależy od branży

Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji podlega opłacie skarbowej. Wyjątki od tej zasady określa ściśle art. 2 ust. 1 nowej ustawy. Co istotne, nie wnosi...

Zamknij