Spotkanie 22 marca 2007 r.

Marcowe spotkanie Stowarzyszenia ASTD Global Network Poland poświęcone było tematyce diagnozy potrzeb w projektach szkoleniowych dofinansowanych z funduszy Unijnych. Temat został zaprezentowany przez Pana Artura Bartosińskiego z firmy ARTHUR. Całość dyskusji toczyła się wokół próby zidentyfikowania problemów oraz wniosków praktycznych dotyczących szkoleń dofinansowanych. Na wstępie uczestnicy określili możliwe efekty diagnozy potrzeb w projektach szkoleniowych dofinansowanych z funduszy Unijnych. Dane z diagnozy mogą posłużyć jako: •Działania PR-owe •Identyfikacja potencjalnych zagrożeń projektu •Materiał pod wniosek dla PARP W trakcie dyskusji zostało postawione kolejne pytanie o różnice pomiędzy szkoleniami EFS a zwykłymi szkoleniami. Uczestnicy wymienili następujące elementy, charakteryzujące szkolenia dofinansowane: •Długofalowość •Wieloetapowość •Sytuacja wstępna •Udział wielu podmiotów Wymieniono także dwie główne sytuacje, funkcjonujące na rynku. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której jedna firma szkoleniowa jest odpowiedzialna za projekt od początku do końca, zarówno na poziomie organizowania szkolenia, jak i badania jego efektywności. Poruszając ten temat, uczestnicy zastanawiali się nad możliwymi sposobami wykorzystania diagnozy potrzeb w projektach dofinansowanych jako element motywacji oraz PR. Drugi punkt nawiązuje do dużych, cyklicznych projektów szkoleniowych, realizowanych przez więcej niż jedną firmę. Jednakże takie sytuacje napotykają wiele problemów. Przede wszystkim występują trudności związane z brakiem doświadczenia trenerów, którzy występują jako eksperci od jednego tematu. Ponadto pojawiają się problemy dotyczące koordynacji informacji oraz wykorzystywania „cudzych” materiałów. W trakcie dyskusji, uczestnicy zastanawiali się nad sposobami poprawy koordynacji merytoryki projektów. Zaproponowane formy organizacji przepływu informacji w celu wymiany doświadczeń pomiędzy trenerami to m.in. : •Nieformalna „formatka” z pytaniami dotyczącymi uczestników •Check lista zawierająca informacje o grupie •Lista dyskusyjna dla prowadzących projekt, np. chat Omawiano również możliwe kroki, które należy podjąć przed przeprowadzeniem szkolenia. Jednym z pomysłów była organizacja pośród trenerów spotkań, poruszających poniższe kwestie: •Analiza materiałów •Symulacja szkolenia •Zgodność materiałów z diagnozą •Jakie informacje wynikają z diagnozy, a czego nam ona nie wykaże ? Zaproponowane rozwiązania miałyby na celu: 1. Organizację przepływu informacji 2. Lepsze przygotowanie trenerów do szkoleń 3. Zachętę do wykorzystywania diagnozy 4. Bardziej efektywne dobieranie trenerów do szkoleń Interesującymi pomysłami, na które zwrócono uwagę były superwizja wśród trenerów oraz zachęcanie klientów do opłat związanych ze wstępną diagnozą. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypunktowali wnioski praktyczne, podsumowujące całość dyskusji: 1.”Podprojekt” na badanie potrzeb 2.Najpierw zapytajmy decydenta czego naprawdę oczekuje 3.Nie przejmujmy się i realizujmy dokładnie program 4.Menedżer projektu (koordynator) powinien być na pierwszych szkoleniach, aby ujednolicić i dać wytyczne 5.Wpisać w budżet działania związane z koordynacją, Np. obecność koordynatora 6.Wpisać w budżet diagnozę jako element projektu Np. diagnoza wstępna,diagnoza szczegółowa

Przeczytaj poprzedni wpis:
Firma dla olbrzymów, nie dla krasnoludków

W przezwyciężaniu kłopotów z brakiem pracowników lub odejściem specjalistów ważną rolę odgrywają funkcje pełnione przez działy zarządzania zasobami ludzkimi. Do najważniejszych funkcji działu ZZL można zaliczyć: rekrutację, rozwój pracowników, wynagrodzenia...

Zamknij