Czy i kiedy można pracownikom zaokrąglać urlop wypoczynkowy

Zaokrąglanie niepełnych miesięcy i dni urlopu wypoczynkowego w górę to prawdziwa zmora pracodawców. Kłopoty z ustaleniem wypoczynku należnego zatrudnionemu biorą się między innymi stąd, że w niektórych sytuacjach brakuje odpowiednich przepisów. Dotyczy to np. zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie roku kalendarzowego, np. gdy z połowy etatu pracodawca podwyższa go na 3/4 etatu. Urlop proporcjonalny to taki, który pracodawca musi ustalić zarówno, gdy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, jak i do jego nawiązania w trakcie roku kalendarzowego. Oblicza się go odpowiednio do okresu zatrudnienia w firmie. Również gdy pracownik przez dłuższy czas przebywał na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym, to szef odpowiednio zmniejsza mu urlop wypoczynkowy po powrocie z nieobecności. Przy proporcjonalnym ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Przy urlopach wypoczynkowych nie różni się sytuacja pracownika wykonującego pracę codziennie w mniejszej liczbie godzin niż podstawowa norma czasu pracy od tego, który świadczy pracę tylko w niektóre dni tygodnia. Obu wielkość urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy pracownika. Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego osoby zatrudnionej na część etatu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Zasady zaokrągleń przy urlopach wypoczynkowych, których kodeks pracy nie przewiduje są następujące. Jeśli w trakcie roku kalendarzowego szef zmienia pracownikowi wymiar czasu pracy (np. z pełnego na niepełny), to odpowiednio koryguje urlop wypoczynkowy. W każdym jednak wypadku łączny wymiar wypoczynku w roku kalendarzowym, w którym pracownik ma zmienioną wysokość etatu, nie może przekroczyć 20 lub 26 dni, czyli tylu dni, ile należy się zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozpoczynający karierę zawodową nabywają prawo do urlopu w inny sposób niż pracownicy z wieloletnim stażem. Staż pracy zaliczany do wymiaru urlopu wypoczynkowego wynika tylko z ukończenia określonego stopnia nauki. Obowiązujący od 1 stycznia 2004 r. art. 153 k.p. ustanawia prawo do urlopu cząstkowego. Zgodnie z nim podejmujący pracę pierwszy raz uzyskuje w roku kalendarzowym, w którym podjął tę pracę, prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Jak jednak udzielić tego urlopu cząstkowego? Dzieląc bowiem wymiar urlopu przysługujący po roku pracy – 20 dni przez 12 – otrzymujemy wynik 1,66 dnia. Kodeks pracy nie wskazuje, aby zaokrąglać niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia, tak jak u niepełnoetatowców. Pracodawcy wolno jednak zaokrąglić niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia, bo jest to korzystne dla pracownika. Należy jednak pamiętać, aby przy zaokrąglaniu łączny wymiar urlopu w pierwszym roku zatrudnienia nie przekroczył 20 dni.

Ostatnie zapytania:

  • czy urlop zaokrągla się w górę
  • zaokraglanie urlopu
  • zatrudnienie w ostatnim dniu miesiaca a zaokrąglenie urlopu do pełnego miesiaca
  • zaokrąglanie dni urlopu
  • zaokrąglenie urlopu wypoczynkowego
  • jak zaokrąglać urlop przy rozwiązaniu umowy o pracę
  • czy można zaokrąglić pierwszy urlop
  • czy urlop sie zaokragla
  • jak zaokrąglać wymiar urlopu
  • jak zaokrąglać dni urlopu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *