Paweł Kopijer – prezes zarządu

Absolwent MBA (Thames Valley University, London), członek American Society for Training and Development, dziennikarz miesięcznika Personel i Zarz±dzanie, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludĽmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck), uczestnik wielu międzynarodowych konferencji HR oraz Misji Studyjnych w Europie i Ameryce, prelegent licznych konferencji i seminariów HR. Od roku 1993 trener, konsultant HR, menedżer i właściciel różnych podmiotów szkoleniowych i konsultingowych, Dyrektor Zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami, Specjalista ds. Szkoleń, HR Menedżer w spółce z branży IT. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju w jedynej w Polsce firmie brokerskiej rynku szkoleń. Wykładowca studiów podyplomowych o tematyce zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie, na Politechnice Gdańskiej oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. KoĽmińskiegpo. Aktualne zainteresowania: optymalizacja procesów szkoleniowych w polskich organizacjach, nowoczesne metody oceny efektów biznesowych polityki szkoleniowej.

Przeczytaj poprzedni wpis:
ASTD na swiecie: Global Partners

Dr. Carla Wijers Executive Director cwijers@nvo2.nl Drs. Robert Van Noort Chairman of the Board info@nvo2.nl Hans Brouwer International Relations Office h.brouwer@imagogroep.nl Fernando Sanchez-Arias World President fernando.sanchez@odinamica.com Youchul Sun KMA Contact...

Zamknij