Jak uniknąć błędów w harmonogramie i ewidencji godzin pracy

Właściwe ustalenie harmonogramu czasu pracy nie jest szczególnie trudne, pod warunkiem że pracodawcy uda się uniknąć kilku błędów. Jakie najczęściej mogą się zdarzyć? BŁĄD 1. MYLNE POJĘCIE TYGODNIA PRACY Zanim pracodawca rozpocznie tworzenie harmonogramu czasu pracy, musi określić obowiązujący w firmie okres rozliczeniowy. Następnie ustala dla niego wymiar czasu pracy. Sama technika liczenia tego wymiaru nie sprawia szefom większej trudności, ale mimo to mylą się w obliczeniach. Dlaczego? Wielu z nich traktuje tydzień pracy jako 7 kolejnych dni kalendarzowych od poniedziałku do piątku. Tymczasem jest to 7 dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Czasami ten błąd zmienia ostateczny wynik wymiaru czasu pracy, a nawet jeśli tak nie jest, to błędne ustalenie tygodnia pracy narusza zasady tygodniowych odpoczynków zatrudnionych. BŁĄD 2. PLANOWANIE NADGODZIN Po ustaleniu wymiaru czasu pracy na dany okres rozliczeniowy można układać harmonogram czasu pracy. Pracodawcy nie wolno zaplanować w nim większej liczby godzin pracy, niż wynika to z wymiaru na dany okres rozliczeniowy. Szef nie może też przekroczyć w konkretnych dniach dobowej normy czasu pracy lub dopuszczalnego w niektórych systemach przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. Nie wszyscy pracodawcy o tym pamiętają. Wielu z nich, ustalając liczbę godzin pracy na poszczególne dni tygodnia, przekracza wymiar czasu pracy. Jest to wykroczenie, za które grozi grzywna. Dlaczego? Jeżeli praca ponad wymiar wynika z rozkładu czasu pracy, to znaczy, że pracodawca zaplanował nadgodziny. To natomiast jest zabronione. BŁĄD 3. BRAK ODPOWIEDNIEJ LICZBY DNI WOLNYCH Z TYTUŁU PRZECIĘTNIE 5-DNIOWEGO TYGODNIA PRACY Ustalając harmonogram czasu pracy, pracodawcy nie zaznaczają w nim dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Nawet jeśli takim dniem jest sobota, to nie wystarczy wskazać, że jest to dzień wolny. Z harmonogramu musi dodatkowo wynikać jeszcze jego charakter. Prawidłowo będzie, jeżeli w rubryce dotyczącej dnia wolnego z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracodawca wpisze W5. BŁĄD 4. BRAK DNI WOLNYCH ZA NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO Innym błędem popełnianym przez pracodawców jest planowanie pracy w niedzielę i święta bez oddawania za to pracownikom dni wolnych. Nie każdy pracownik może pracować w te dni, a nawet jeśli tak się stanie, to pracę w niedzielę czy święto rekompensuje się dniami wolnymi w innej części tygodnia. Nie wystarczy jednak, aby pracodawca zaznaczył dzień wolny. Podobnie jak przy dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musi zaznaczyć charakter tego dnia wolnego. Może go oznaczyć np. jako WN albo WS. Oznaczenia te są ważne ze względu na prawidłowe rekompensowanie nadgodzin. BŁĄD 5. NARUSZENIE ODPOCZYNKÓW Powszechnym błędem w rozkładach czasu pracy jest również brak odpoczynków od pracy. W każdym tygodniu pracownikowi należy zapewnić minimum 35 godzin, w których jest co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy. Zazwyczaj pracodawcy zachowują ten odpoczynek – gwarantują zatrudnionym sobotę i niedzielę wolną od pracy. Wtedy odpoczynek tygodniowy jest nawet dłuższy, bo wynosi 48 godzin. Pracodawca musi pamiętać, że 24 godziny z dnia całkowicie wolnego i dodatkowe 11 godzin odpoczynku dobowego z innego dnia muszą wystąpić łącznie. Nie zawsze jednak odpoczynki są takie same. Przykładowo przy zmianowej organizacji pracy szef może skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 godzin. BŁĄD 6. TWORZENIE HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY NA CZAS KRÓTSZY NIŻ OKRES ROZLICZENIOWY

Ostatnie zapytania:

  • błędy harmonogramu
  • oddanie dni wolnych za pracę w niedzielę w harmonogramach
  • dluzsza praca w poniedzialek krotsza w piatek
  • 30h tydzien pracy jak oznaczyc
  • oznaczenia pracownicze W5
  • oznaczenia wolnego dnia w pracy
  • praca ponad harmo
  • praca z harmonogramem a dni wolne od pracy
  • tworzenie harmonogramu pracy a dni wolne
  • tydzień w ewidencji czasu pracy niedziela czy poniedxiałek
Więcej w czas pracy, ewidencja czasu pracy
Szef zatrudnia, ale inaczej niż innych pracowników

Nie wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni w podstawowym czasie pracy. Nawet w tej samej firmie niektórzy mogą pracować tylko w weekendy, inni w skróconym tygodniu pracy, a jeszcze inni w...

Zamknij