Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej

Prowadzący działalność gospodarczą wspólnicy spółki cywilnej oraz zatrudnione przez nie osoby podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Istnieją dwa sposoby postępowania w zakresie zgłaszania ich do ZUS oraz rozliczania i opłacania składek. Zależą one od tego, czy spółka cywilna odgrywa rolę płatnika składek zarówno za wspólników, jak i pracowników czy płatnika składek tylko za pracowników, a wspólnicy opłacają samodzielnie składki na własne ubezpieczenia. W pierwszym przypadku to spółka jest płatnikiem składek za wspólników, pracowników i inne zatrudnione osoby podlegające ubezpieczeniom. Wtedy spółka musi zgłosić w ZUS: – spółkę jako płatnika składek – w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pierwszej osoby (np. wspólnika), – poszczególne osoby do odpowiednich ubezpieczeń, – wspólników (jako osoby prowadzące działalność gospodarczą) – w ciągu 7 dni od rozpoczęcia jej prowadzenia, – osoby zatrudnione przez spółkę – w ciągu 7 dni od ich zatrudnienia. Trzeba też pamiętać o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Po zgłoszeniu płatnika składek i poszczególnych osób do ubezpieczeń płatnik musi zacząć rozliczać składki i świadczenia oraz opłacać składki do ZUS za każdy miesiąc. Nieco inne są zasady współpracy z ZUS, gdy spółka cywilna pełni rolę płatnika składek tylko za pracowników i inne zatrudnione osoby, natomiast sami wspólnicy są samodzielnymi płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Wtedy spółka musi dokonać zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia zatrudnionych osób do odpowiednich ubezpieczeń, sporządzać i przekazywać co miesiąc do ZUS dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki tak jak wtedy, gdy spółka pełni rolę płatnika składek zarówno za wspólników, jak i pracowników, jednak z wyłączeniem zgłoszeń i rozliczeń dotyczących wspólników. Każdy ze wspólników sam sporządza i przekazuje za siebie do ZUS odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe i opłaca składki na własne ubezpieczenia. Każdy ze wspólników spółki, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności powinien zgłosić w ZUS: – siebie jako płatnika składek, – siebie do odpowiednich ubezpieczeń jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto osoby te muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień do tego ubezpieczenia.

Ostatnie zapytania:

  • jaki kod ubezpieczenia wspólnika w spółce cywilnej
  • spółka cywilna zus
  • spółka cywilna a zus
  • spółka cywilna ile zus
  • spolka cywilna zus ile
  • składki zus w spółce cywilnej
  • składka zdrowotna spółka cywilna
  • skladki spolka cywilna
  • kod zus włściciel spólki cywilnej
  • jeden ze wspolnikow spolki cywilnej nie zaplacil skladek zus
Więcej w składki ZUS, spółka cywilna
Przedsiębiorcy na rencie wciąż nie płacą składek

Renciści prowadzący własne firmy jeszcze przez pół roku nie muszą płacić składek emerytalnej i rentowych. Sejm uwolnił ich od tego w ekspresowym tempie, by mieć czas na przygotowanie konkretów. Wczoraj...

Zamknij