VAT od reprezentacji może być kosztem

Od 1 stycznia 2007 r. wydatki na reklamę (zarówno publiczną, jak i niepubliczną) w całości stanowią koszty uzyskania przychodów, natomiast wydatki na reprezentację, a w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych w ogóle nie są takim kosztem. Zmiana ta, z pozoru prosta, wywołuje spore wątpliwości przy zestawieniu przepisów o podatku dochodowym z ustawą o VAT. Skoro wydatki na reprezentację nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, to w związku z tym VAT naliczony od tych wydatków nie podlega odliczeniu. W razie nieodpłatnego przekazania na cele reprezentacji takich towarów nie wystąpi więc również VAT należny. Czynność nieodpłatnego przekazania podlega bowiem VAT tylko wtedy, gdy podatnik miał prawo do odliczenia VAT naliczonego. Jeżeli takiej możliwości nie było, podatnik nie opodatkowuje nieodpłatnego przekazania. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną możliwość. Zgodnie z art. 88 ust 3 pkt 3 ustawy o VAT zakaz odliczenia VAT naliczonego od wydatków niezaliczonych do kosztów nie dotyczy przypadku, gdy nieodpłatne przekazanie towarów zostało opodatkowane. Tak więc jeżeli opodatkujemy VAT przekazanie towarów na cele reprezentacji, to mamy prawo do odliczenia VAT od wydatków na ich nabycie, pomimo że nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów. Wówczas pojawia się VAT należny i pytanie, czy jest on kosztem uzyskania przychodów? Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 46 lit b) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) kosztem takim jest VAT należny z tytułu przekazania lub zużycia towarów albo świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy. Zestawienie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. prowadzi więc do nieoczekiwanego wniosku. Z jednej strony wydatki na reprezentację nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, a z drugiej – z przepisów wprost wynika, że VAT należny od reprezentacji jest takim kosztem. Ewidentnie jest to błąd ustawodawcy, który zapomniał o nowelizacji art. 16 ust. 1 pkt. 46 updop. Pojawia się jedynie obawa, że organy podatkowe mogą próbować udowadniać podatnikom, iż jeżeli dany wydatek nie może być zaliczony w koszty uzyskania przychodu, to tym bardziej w koszty nie można zaliczyć VAT należnego. Wówczas musielibyśmy jednak stwierdzić, że art. 16 ust. 1 pkt 46 updop jest bezprzedmiotowy. A taka wykładnia przepisów jest niedopuszczalna. Moim zdaniem należy więc uznać, że VAT należny od reprezentacji może być kosztem uzyskania przychodów.

Ostatnie zapytania:

  • czy od reprezentacji powinien byc VAT
  • czy vat od reprezentacji moze byc kosztem
Więcej w koszty uzyskania przychodów, podatek VAT
Sprawdź, na której deklaracji musisz rozliczyć się z VAT

Prawidłowe sporządzenie i złożenie w terminie deklaracji podatkowej to jeden z podstawowych obowiązków podatnika VAT. Jeśli go nie dopełnimy, narażamy się na konsekwencje karne skarbowe. Do podstawowych deklaracji przeznaczonych dla...

Zamknij