Pomagają zdobyć unijne pieniądze

Polska będzie wkrótce największym beneficjentem środków unijnych. Rzeka pieniędzy, jaka zacznie do nas płynąć w przyszłym roku, ma spowodować skok cywilizacyjny podobny do tego, jakiego doświadczyły państwa Zachodu po drugiej wojnie światowej i po dofinansowywaniu w ramach planu Marshalla. Wtedy Polska nie skorzystała z pomocy Stanów Zjednoczonych, teraz nie możemy przegapić okazji zdobycia środków z Unii Europejskiej. W ilości przyznanych nam pieniędzy prześcigniemy w przyszłym roku nawet Hiszpanię, zgarniającą do tej pory najwięcej funduszy z Unii. Dostaniemy dwa razy więcej niż mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego i aż cztery razy więcej, niż sami wpłacimy do wspólnej europejskiej kasy. Jest więc o co się bić, a pomagają w tym wyspecjalizowane firmy. Jedną z takich firm jest Euro-Konsult sp. z o.o. z Lublina. Doradztwo tej firmy polega na obsłudze przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania środków unijnych na inwestycje komercyjne i infrastrukturalne. Ta i podobne firmy prowadzą działalność w zakresie: sporządzania biznesplanów, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych, analiz ekonomiczno-finansowych, dokumentacji przetargowych, raportów oddziaływania na środowisko, audytów energetycznych. Wyspecjalizowane instytucje potrafią przeprowadzić obsługę administracyjną i prawną inwestycji finansowanych ze środków UE, w tym: monitoring projektów, sprawozdawczość i rozliczenia finansowe. – Firmy w Polsce mają trudności z wyborem odpowiednich dla siebie źródeł finansowania inwestycji. Dzieje się tak dlatego, gdyż słabo jeszcze znają procedury i kryteria dostępności poszczególnych priorytetów i działań, czyli inaczej – źródeł finansowania przedsięwzięć – mówi Paweł Kotuła z Euro-Konsult. Dlatego przygotowanie wniosków i odpowiednich załączników, a także rozliczenie projektów najczęściej zlecają właśnie firmom doradczym. Wnioski, które mają największe szanse na akceptację oceniających w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, to takie, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju. – Chodzi głównie o innowacyjność produktową lub usługową, stwarzającą nowe miejsca pracy, związane z rozwojem kompleksowego zarządzania firmą, z zastosowaniem narzędzi telekomunikacyjno-informatycznych. W zakresie inwestycji infrastrukturalnych zaś największe szansę mają wnioski mające jak najszerszą skalę oddziaływania na otoczenie społeczne, a w szczególności gospodarcze. To projekty stwarzające infrastrukturalne warunki do lokowania na danym obszarze inwestycji i powstawania małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Paweł Kotuła. W zakresie rozwoju zasobów ludzkich na dofinansowanie mogą liczyć autorzy wniosków nowatorskich, najlepiej odpowiadających warunkom lokalnych rynków pracy; twórcy projektów, które najlepiej diagnozują lokalną sytuację (bezrobotnych lub pracujących) w kontekście zapotrzebowania na pracowników zgłaszanego przez przedsiębiorców. – Słabo natomiast oceniane są wnioski tradycyjne, dotyczące m.in. nauki języków obcych, obsługi komputera, księgowości – mówi Kotuła.

Więcej w doradztwo, firmy konsultingowe
Xelion umacnia pozycję lidera rynku doradztwa finansowego

Doradcy Finansowi Xelion w ciągu siedmiu miesięcy 2006 roku podwoili wartość zgromadzonych na koniec 2005 roku aktywów do poziomu 512 mln zł, realizując tym samym tegoroczny plan. Ponad to firma...

Zamknij