Bez narzędzi informatycznych firma szybko przegrywa

Informatyczne sieci wdrażane przez mała i średnie przedsiębiorstwa pozwalają na łatwiejsze zarządzanie. Obecne w sektorze MŚP widać wzrost inwestycji w systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oraz w systemy CRM (ang. Customer Relationship Management). Systemy ERP porządkują procesy biznesowe i ewidencjonują elementarne informacje, które potem można wykorzystać do bardziej inteligentnych analiz i bardziej trafnych decyzji. Natomiast systemy CRM nie zapewniają istotnej zmiany w relacjach handlowych, są raczej systemami kontrolującymi aktywność i uczciwość handlowców, nie wspierają klienta. Konsekwencją tego jest to, iż firmy wybierają inną ścieżkę informatycznego wsparcia marketingu, sprzedaży i relacji z klientami. Tworzą call center lub contact center, ewentualnie korzystają z nich w outsourcingu. Jest to skuteczniejsza forma kontaktu z klientami, a także dokonywania analiz marketingowych i sprzedażowych. Inwestują także w systemy podnoszące komfort komunikacji klientów z menedżerami i pracownikami firmy. Idea jednego numeru telefonu bez względu na miejsce pobytu jego właściciela, jest realizowana już w wielu rozwiązaniach komunikacyjnych dostępnych na rynku. Ogromną rolę odegrał tu rozwój wifi, telefonii internetowej, systemów zabezpieczeń, telefonów komórkowych. Rozwój technologii teleinformatycznych jest możliwy dzięki integracji kanałów komunikacyjnych (telefon, Internet, komórka, e-mail). Firmy budują w przestrzeni wirtualnej również swoją strukturę. Nowoczesne systemy komunikacyjne zmieniają zarówno styl pracy menedżera, jak i kształt jego relacji z otoczeniem firmy. Zintegrowane łańcuchy dostaw działają z umiarkowanym sukcesem od lat – jest tak głównie, dlatego, że najsilniejszy partner w łańcuchu pełni rolę dominującą dlatego to on czerpie gro korzyści z tego tytułu. Wkrótce jednak zapanuje nowa generacja łańcuchów dostaw, tj. firm działających w sieciach wirtualnych i na platformach. Internet daje swobodę doboru partnerów bez względu na lokalizację i stare układy zależności. Przenoszenie do sieci coraz większej liczby sfer działalności wiąże się też często z większą przejrzystością i wiarygodnością działań, np. platformy przetargowe (stwarzają możliwość wynegocjowania niskiej ceny, ograniczają nieuczciwe praktyki podczas przetargów i zakupów), elektroniczny obieg dokumentów, bankowość elektroniczną, podpis elektroniczny, sklepy internetowe i wiele innych form realizacji funkcji biznesowych w sieci.

Więcej w CRM, ERP
Nowe rozwiązania pomogą w ekspansji

Krajowi producenci systemów informatycznych wprowadzają do swojej oferty coraz bardziej nowoczesne rozwiązania. Mają one wspierać złożone procesy biznesowe pojawiające się w firmie, zwłaszcza w produkcji i logistyce. Według raportu agencji...

Zamknij