SA 8000 nie pozwoli na wyzysk

Zasady odpowiedzialności społecznej usprawniają dialog miedzy pracodawcą, a pracownikiem oraz korzystnie kształtują wizerunek firmy. W styczniu 1998 roku pojawił się jednolity tekst normy o społecznej odpowiedzialności. Podstawą standardu SA 8000 stało się 11 międzynarodowych konwencji. Rozwinięciem skrótu SA jest angielskie określenie social accountability. Jest to pierwsza międzynarodową norma dotycząca praw pracowników. Norma powstała wraz z rozwojem rynków azjatyckich i afrykańskich, gdzie wytwarzane masowo towary często powstają w tragicznych warunkach pracy, z wykorzystaniem dzieci czy kobiet ciężarnych. Warunki wdrożenia SA 8000 są następujące: – niezatrudnianie dzieci do 15. roku życia, – niestosowanie pracy przymusowej, – zapewnienie pracownikom zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, – gwarancja swobody zrzeszania się, – niestosowanie dyskryminacji, – przestrzeganie ustanowionego czasu pracy, – przestrzeganie zasad wypłacania wynagrodzenia. Obecnie istnieje spora grupa sieci handlowych, która nie chce sprzedawać towarów w niegodnych dla pracowników warunkach w związku z tym wdraża standardy SA 8000 lub też podobne uregulowania. Na rosnącą popularność społecznej odpowiedzialności w biznesie wpływ ma niewątpliwie bojkot konsumencki, z jakim spotykają się firmy czerpiące korzyści z wyzysku pracowników. Znaczna część wymagań normy SA 8000 jest uregulowana w polskim prawie pracy. System pozwala na włączenie działań prospołecznych w normalny tok pracy firmy. Nie powoduje on znaczącego zwiększenia obciążenia pracowników i kadry kierowniczej dodatkowymi zadaniami. W warunkach polskich nie powoduje również zwiększenia wymagań prawnych. W trakcie wdrażania wykorzystuje się funkcjonujące instrumenty zarządcze. Na przykład, jeżeli firma już ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001: 2000, system zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub system zarządzania BHP, to te same narzędzia systemowe mogą zostać wykorzystane również w systemie odpowiedzialności społecznej. Podobnie jak dla innych norm, firma powinna stworzyć system zarządzania spełniający wymagania wybranego standardu, wytyczyć cele do realizacji w tym obszarze, a następnie przeprowadzić audyt funkcjonującego systemu, potwierdzający zgodność z wymaganiami normy. Normę o odpowiedzialności społecznej może wdrożyć każda firma niezależnie od jej wielkości czy branży, w jakiej działa. Najczęściej jednak wdrażają je międzynarodowe koncerny, sieci handlowe, producenci dóbr luksusowych oraz inne firmy, których rozwój i zaufanie klientów bazuje na opinii. W Polsce zainteresowanie normą SA 8000 nie jest zbyt wielkie. Około 10 organizacji i firm może pochwalić się posiadaniem takiego certyfikatu.