Rozmaite szkolenia, nauka języków i studia podyplomowe

Przedsiębiorcy i ich pracownicy, ale także osoby bezrobotne czy w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać z nauki dofinansowanej ze środków unijnych i polskiego budżetu. Szkolenia, które zostały dofinansowane w latach 2004 – 2006 m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego (fundusz strukturalny), będą prowadzone jeszcze w 2007 i 2008 r. Jednocześnie w przyszłym roku powinny ruszyć nowe szkolenia i studia podyplomowe dofinansowane tym razem z puli pomocy unijnej przeznaczonej dla Polski na lata 2007 – 2013. Obecnie tania nauka przeznaczona dla przedsiębiorców i ich pracowników jest oferowana w ramach działania 2.3 zaliczanego do sektorowego programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich” (SPO RZL). Inne działania tego programu zakładają bezpłatną naukę dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych i planujących podnieść swoje kwalifikacje. Pierwszy rodzaj nauki różni się od drugiego przede wszystkim tym, że na udział w zajęciach w ramach 2.3 SPO RZL wymagana jest zgodna szefa i to on ma pokrywać koszty nauczania. Pozostałe szkolenia, w tym organizowane z budżetu kolejnego programu, czyli Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są bezpłatne i może w nich uczestniczyć ten, kto w odpowiednim czasie się zgłosi. Dwa działania ZPORR: 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” również zakładały pomoc doradczą i szkoleniową, ale wyłącznie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub prowadzących ją nie dłużej niż 3 lata. Tanie studia podyplomowe i szkolenia dla przedsiębiorców oraz ich pracowników dofinansowane są z działania 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, realizowanego w ramach sektorowego programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich”. Opłaty za zajęcia są niskie, wynoszą 20 – 45 proc. komercyjnej ceny. Najczęściej koszt nauki kadry z dużych firm wynosi 40 proc. rynkowych cen, a z mniejszych firm 20 proc. Opłaty za zajęcia ma pokrywać pracodawca. Często jednak pracownicy sami ponoszą koszty, gdy stwierdzą, że szkoda zrezygnować z takiej okazji. Bywa, że pracodawcy albo pracownicy nic nie płacą w gotówce, ponieważ organizatorzy szkoleń albo studiów uzyskali dofinansowanie na pokrycie 100 proc. kosztów nauki. Często opłaty za kilkudniowe szkolenie uwzględniają również koszt zakwaterowania, zawsze – koszt materiałów szkoleniowych, obiadów bądź poczęstunku. Część szkoleń albo studiów podyplomowych realizowana jest wyłącznie dla osób z jednego województwa, inne dla zainteresowanych z całej Polski. Bywa, że o możliwości skorzystania z nauki decyduje miejsce rejestracji firmy, lokalizacja jej oddziałów lub zameldowanie pracowników. Niektórzy organizatorzy taniej nauki postanowili pobierać mniejsze opłaty od osób będących w gorszym położeniu. Ich nauka kosztuje połowę normalnej stawki. Informacje o dofinansowanej nauce znajdują się na stronie www.inwestycjawkadry.pl, dużo danych o tanich studiach podyplomowych można znaleźć też na stronie www.edp.org.pl.

Więcej w kursy, studia podyplomowe
Polskie firmy potrzebują atrakcyjnych szkoleń

Właścicielom małych firm często brakuje wiedzy na temat zarządzania zespołami ludzi. Ta wiedza potrzebna jest zwłaszcza wtedy, gdy firma zaczyna się dynamicznie rozwijać i zatrudnia nowych pracowników. Ale nie tylko...

Zamknij