Reklamuj się zgodnie z prawem

Przedsiębiorca, który zabiera się za przygotowanie nawet prostej reklamy, z miejsca staje przed górą przepisów. Jeśli chce działać legalnie, musi brać pod uwagę regulacje z bardzo różnych dziedzin prawa. Nie może dopuścić się nieuczciwej konkurencji. Powinien też przestrzegać prawa autorskiego. Tak samo nie wolno mu pomylić się przy wyborze swoich znaków towarowych. Musi pamiętać również o tzw. dobrach osobistych innych przedsiębiorców W polskim prawie nie ma jednej ogólnie przyjętej definicji reklamy. Jednak dla każdego przedsiębiorcy jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczących reklamowania się jest bez wątpienia ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Należy przyjąć, że w rozumieniu tej ustawy warunkiem uznania jakiejś reklamy za czyn nieuczciwej konkurencji jest zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynem nieuczciwej konkurencji jest na przykład: reklama sprzeczna z przepisami prawa, reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami, reklama uchybiająca godności człowieka, reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Reklama porównawcza to taka, która umożliwia bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta Reklama porównawcza sama w sobie nie jest zabroniona. Nie wolno tylko postępować sprzecznie z dobrymi obyczajami. Co to znaczy? Ci, którzy chcą się reklamować zgodnie z prawem, mogą znaleźć w przepisach pewne wskazówki. Mimo to ryzyko wpadki cały czas istnieje. Być może właśnie dlatego polscy przedsiębiorcy z reklamy porównawczej korzystają niezbyt często. Z kampanią reklamową wiąże się często kwestia wyboru właściwego znaku towarowego. Sankcje związane z wyborem czy stosowaniem niewłaściwego znaku mogą okazać się dotkliwe. Niekiedy reklama może naruszać tzw. dobra osobiste innych podmiotów – czy to osób prywatnych, czy to przedsiębiorców. Szczególnie ostrożnie należy wykorzystywać nazwiska, pseudonimy i wizerunki znanych osób, a także powoływać się na ich twórczość. Nie wolno też zapominać o tym, że reklama będzie często przedmiotem praw autorskich jej twórców. Przedsiębiorca powinien zawczasu zadbać o umowę z twórcą. Najlepiej, jeśli będzie ona zawierać wyraźne postanowienie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich z twórcy na reklamodawcę. Taką umowę trzeba zawrzeć na piśmie. Koniecznie należy też wskazać w niej tzw. pola eksploatacji, czyli – w uproszczeniu – konkretne sposoby wykorzystania utworu.

Więcej w nieuczciwa konkurencja, reklama
Promocja i reklam są bez cła

Sprowadzając spoza UE towary i usługi przeznaczone na promocje i reklamę, przedsiębiorca nie będzie musiał zapłacić podatku VAT oraz cła. Zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 918/83 z 28 marca...

Zamknij