Błąd podatkowy mniej ryzykowny

W artykule zostały omówiona możliwość złożenia korekty deklaracji po otrzymaniu dokumentów z kontroli skarbowej. Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy nie mogli skorygować deklaracji VAT po otrzymaniu protokołu kontroli podatkowej. Możliwość złożenia korekty deklaracji jest dozwolona dzięki nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej (ustawa z 22 września 2006 roku o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw; weszła w życie 11 listopada br.). Przedsiębiorcy po 11 listopada mogą składać do urzędów skarbowych korekty deklaracji we wszystkich podatkach. Skutecznie złożona korekta powoduje, że nie można przeciwko nim wszcząć postępowania karnego skarbowego. Najlepiej, jeśli korekta uwzględnia wszystkie nieprawidłowości wykryte przez kontrolujących. Wówczas postępowanie kontrolne zakończy się pozytywnie. Złożona przez przedsiębiorcę korekta deklaracji może spowodować, że dyrektor urzędu kontroli skarbowej zakończy postępowanie w sprawie podatnika. Gdy przedsiębiorca skoryguje tylko niektóre nieprawidłowości, postępowanie prawdopodobnie skończy się decyzją wydaną przez dyrektora urzędu skarbowego, określającego kwotę podatku. Na złożenie korekty deklaracji przedsiębiorcy mają 14 dni od dnia doręczenia im protokołu kontroli. Główna księgowa do korekty musi dołączyć jej uzasadnienie. W uzasadnieniu podatnik musi również wskazać, że korekta deklaracji wiąże się z postępowaniem prowadzonym przez organ kontroli skarbowej. Przedsiębiorca od złożenia korekty deklaracji do urzędu skarbowego ma tylko trzy dni na to, by poinformować o tym dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Z kolei urząd skarbowy również przesyła do dyrektora taką informację. Warto pamiętać, iż jest to tzw. termin instrukcyjny, którego niedotrzymanie nie powinno skutkować w postaci negatywnych czynności w stosunku do przedsiębiorcy. Jednak niekiedy nowe przepisy mogą być odmiennie interpretowane przez różne urzędy.

Więcej w kontrola skarbowa
Korekta deklaracji po otrzymaniu protokołu

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać 11 listopada 2006 r. Ustawa wprowadza zawieszenie prawa do korekty deklaracji na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym...

Zamknij