Panie prezesie, nie jesteś omnibusem

Czy kadra zarządzająca firmą powinna angażować się w nabór pracowników? A może lepiej to zadanie powierzyć specjalistom od Human Resources. Zaangażowanie szefa w proces rekrutacyjny pochłania jego czas oraz powoduje wzrost kosztów. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zaangażowanie kadry zarządzającej może okazać się zasadne. Na przykład, jeśli bierze udział w wyborze pracowników na stanowiska bezpośrednio mu podlegające. Jednak zaangażowanie powinno się ograniczyć do udziału w konstruowaniu listy wymagań i przeprowadzenia rozmowy z osobami wyselekcjonowanymi przez dział HR. Ma to sens, gdyż pozwala szefowi sprawdzić, czy będzie mógł współpracować z osobą o określonych cechach czy sposobie bycia. W mniejszych firmach, w których brak jest działów HR lub działy te są niewielkie, wybór optymalnego sposobu rekrutacji zależy od wielu czynników: budżetu, intensywności działań rekrutacyjnych, branży. Często to prezes najlepiej umie zweryfikować przydatność kandydata, bo doskonale orientuje się we wszystkich aspektach działalności firmy. Można również po selekcji podań dokonanej przez osobę zajmującą się sprawami administracyjnymi, na spotkanie z potencjalnymi pracownikami wysłać kierowników odpowiednich działów. Mają oni wiedzę na dany temat oraz mogą sprawdzić praktyczne umiejętności kandydatów. Z usług firmy rekrutacyjnej najlepiej też korzystać wtedy, gdy szukamy kandydatów na kluczowe stanowiska lub chcemy zastąpić pracownika innym. Najlepiej, by ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmował menedżer, który będzie odpowiadał za wykorzystanie potencjału pracownika, mierzone wynikami pracy. Dodatkowo, prezes, uczestnicząc w rekrutacji, może np. wyznaczyć nieadekwatne do danego stanowiska wymagania – choćby żądać studiów czy znajomości kilku języków tam, gdzie nie jest to potrzebne, w przekonaniu, że wpłynie to pozytywnie na prestiż firmy. A osoby o wysokich kompetencjach w stosunku do wymaganych od nich po krótkim czasie mogą szukać innego miejsca zatrudnienia (nie będą się realizowały w pracy), a firma będzie musiała prowadzić kolejną rekrutację i ponieść jej koszty.

Więcej w nabór pracowników, zarządzanie
Nowy Dyrektor Zarządzający w agencji reklamowej Heureka

Z dniem 1 maja 2006 roku obowiązki Dyrektora Zarządzającego agencji Heureka objął Mariusz Krasowski. Krasowski przez ostatnie sześć lat pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w warszawskiej „Kinotece”. Wcześniej związany był z...

Zamknij