Jak ustalić wymiar czasu pracy w listopadzie

Święta państwowe czy religijne, co jakiś czas przypadają w wolną sobotę. Pracodawcy w dalszym ciągu mają kłopot z prawidłowym obliczaniem wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych, w których taka sytuacja ma miejsce. Problem: W firmie pracuje się od poniedziałku do piątku. Ustalono, że dniem wolnym realizującym zasadę pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota. W tym roku święto narodowe 11 listopada Dzień Niepodległości wypada właśnie w sobotę. Jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy w związku z taką sytuacją i kiedy pracownikom należy oddać dzień wolny? PIP wyjaśnia: Kodeks pracy określa w art. 130 sposób ustalania wymiaru czasu pracy, czyli konkretnej liczby godzin przypadających do przepracowania w danym (np. miesięcznym) okresie rozliczeniowym. Zgodnie z zasadami tam przewidzianymi, aby ustalić wymiar czasu pracy: – należy pomnożyć liczbę pełnych tygodni z danego okresu rozliczeniowego przez 40 godzin, – do uzyskanego wyniku dodać wynik pomnożenia 8 godzin przez liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku, – od uzyskanego wyniku odjąć wynik mnożenia 8 godzin przez liczbę dni świątecznych przypadających w innych dniach niż niedziele w tym okresie rozliczeniowym. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt. Powyższe zasady obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się bez względu na systemy czy rozkłady czasu pracy. W listopadzie wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, należy go tak rozłożyć, aby zgadzała się liczba dni wolnych wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy. Jeżeli u pracodawcy rozkład czasu pracy przewiduje, że praca trwa od poniedziałku do piątku, a soboty są dniami wolnymi wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca zobowiązany jest do ustalenia terminu jednego dnia wolnego od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w innym czasie. Dzieje się tak dlatego, że w tygodniu od 6 do 12 listopada, 11 – święto obniżające wymiar czasu pracy przypada w sobotę, w związku z czym w tym tygodniu pracownik nie zrealizuje swojego prawa do dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W tygodniu, w którym święto przypada w innym dniu niż w niedzielę, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika przez pięć dni, ale w takiej sytuacji w innych tygodniach okresu rozliczeniowego należy udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Więcej w kodeks pracy
Decydują możliwości pracodawcy

Pracownik ma prawo starać się o ponowne zatrudnienie, jeżeli z powodu długotrwałej choroby została rozwiązana z nim umowa o pracę. O jego powrocie do pracy decydują jednak możliwości pracodawcy. Przepisy...

Zamknij