Nowoczesne szkolenia elektroniczne zastępują tradycyjne

E-learning w związku z rozproszeniem terytorialnym przedsiębiorstw, przekonuje o swoich zaletach coraz większą liczbę menedżerów. Jest to forma bardzo efektywna, oszczędzająca czas i pieniądze. Istotną zaletą szkolenia e-learningowego jest jednolity standard materiału oraz wymagań wobec szkolonych. Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój e-learningu w biznesie jest niższy koszt w porównaniu do szkoleń tradycyjnymi metodami. Skrócony jest także czas wymagany do przeszkolenia dużych grup pracowników. Mowa tu głównie o pracownikach handlowych lub obsługi klienta. Konsekwencją braku czasu jest wyraźna przewaga samokształcenia w rozwiązaniach organizacyjnych e-learningu w przedsiębiorstwach. Materiał szkoleniowy przygotowywany jest przeważnie w taki sposób, aby osoba szkoląca się mogła sama wybrać formę przekazu oraz sprawdzić stopień opanowania materiału. Rola trenerów wewnętrznych jest ograniczona i najczęściej ogranicza się do tego, że są oni po prostu dostępni uczącym się w razie potrzeby. Dobry kurs on-line powinien spełniać pięć kardynalnych zasad: – materiały powinny zawierać elementy graficzne i multimedia, – kurs powinien zawierać odnośniki do innych stron internetowych, – w kursie powinny być elektroniczne odpowiedniki pracy grupowej, – uczący się powinni móc łatwo i szybko porozumieć się on-line z instruktorem, – strony powinny się szybko ładować. Do barier w upowszechnianiu nauczania elektronicznego należy zaliczyć przede wszystkim wysoki koszt opracowania materiału. W wielu środowiskach trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi oszczędności. Najbardziej znanym rozwiązaniem jest standaryzacja, w której kurs montuje się z drobnych modułów. Moduł można wykorzystywać w różnych kursach na podobne tematy. Więcej informacji na temat szkoleń elektronicznych można uzyskać na www.learning.pl, www.e-learning.org.pl, www.puw.pl.

Więcej w e-learning, internetowa edukacja
Jak się szkolić z głową

Wybór firmy szkoleniowej nie jest łatwy. Taka której można zaufać powinna oferować wspaniałych trenerów i odpowiedni program, ale także musi gwarantować możliwość pomiaru efektywności kursu. Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma doświadczenia...

Zamknij