Skierowanie nie jest zwolnieniem

Otrzymanie skierowania na pobyt w sanatorium to tylko połowa drogi do miejsca, w którym pracownik będzie mógł poprawić swoje zdrowie. O tym, czy ostatecznie osoba pracująca będzie mogła wyjechać do sanatorium, może zadecydować pracodawca. Wyjazd do sanatorium z reguły odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego, którego udzielanie należy do pracodawcy. Fakt przebywania w uzdrowisku nawet na podstawie skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia jest prywatną sprawą pracownika i nie usprawiedliwia jego nieobecności w pracy. Skierowanie do sanatorium nie jest zwolnieniem lekarskim. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik korzysta z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym. W takim przypadku obowiązują zasady stosowane w związku z pobytem w szpitalu. Za okres czasowej niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane jak zasiłek chorobowy. W korzystniejszej sytuacji są pracownicy niepełnosprawni. Osoby te muszą poddawać się rehabilitacji. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych, jednak tylko w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Osoby niepełnosprawne są kierowane na taki turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się dana osoba. Wyjazd pracownika powinien nastąpić w terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy przysługującego na turnus rehabilitacyjny oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy jest dokument potwierdzający pobyt pracownika niepełnosprawnego na turnusie, wystawiony przez jego organizatora Zdarza się, że pracownik po przebytej chorobie odzyska zdolność do pracy, ale jest wskazane, aby przeszedł jeszcze dodatkową serię zabiegów rehabilitacyjnych. Aby skorzystać z zaleconych przez lekarza zabiegów, pracownik musi porozumieć się z pracodawcą. Pracodawca może na wniosek pracownika udzielać mu zwolnień od pracy, za które pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. Poza tym pracodawca może dostosować do planu zabiegów rozkład czasu pracy pracownika. W ostateczności pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie, jednak wymiar tego urlopu jest ograniczony do 4 dni w roku.

Ostatnie zapytania:

  • czy pracodawca moze nie udzielic urlopu na wyjazd do sanatorium
  • skierowanie do szpitala a praca
  • // skierowania n f z gor pl/ 12-15-53577-0
  • pracownik niepełnosprawny podczas chorobowego na turnusie rehabilitacyjnym jakie wynagrodzenie
  • sanatorium prawo pracy
  • skierowanie do szpitala a pracodawca
  • skierowanie do szpitala czy nalezy sie wolne lub zwolnienia
  • skierowanie do szpitala jako zwolnienie z pracy?
  • skierowanie do szpitala psychiatrycznego zwolnienie z pracy
  • skierowanie podstawa do nieobecnosci w pracy