Schmidt zawinił, Kowalskiego powiesili

Ostatnie wypadki coraz częściej potwierdzają, iż polscy przedsiębiorcy są dyskryminowani i odpowiadają podatkowo za błędy swoich zagranicznych kontrahentów. Ustawa o VAT dzieli przedsiębiorców na bardziej uprzywilejowanych (tych, którzy nie mają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce) i mniej uprzywilejowanych, czyli krajowych. Takie przepisy są dyskryminuje dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT w Polsce, którzy mają tutaj siedzibę. Zdaniem ekspertów taki stan rzeczy jest sprzeczny z konstytucją i z prawem wspólnotowym. W sytuacji, gdy kontrahent zagraniczny jest zarejestrowany w Polsce i świadczy usługi polskiej firmie, wówczas taka transakcja jest rozliczona jako import usług. Polska spółka otrzymuje fakturę zagraniczną, bez polskiego VAT, z zapisem, że to ona rozlicza podatek. Inne rozliczenie stosuje się wówczas, gdy firma zagraniczna jest podatnikiem VAT w Polsce. Faktura poza widniejącym na niej adresem zagranicznego dostawcy, nie różni się zazwyczaj niczym od tej polskiej. Kupujący płaci kontrahentowi kwotę brutto z faktury i rozlicza podatek naliczony w złożonej do urzędu skarbowego deklaracji. Dla przedsiębiorcy powstają problemy wówczas, gdy sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce nie rozlicza podatku z wystawionej przez siebie faktury. Nie ma znaczenia, czy stało się tak, bo on tego chciał, czy po prostu się pomylił. Urząd podatkowy uważa, że przedsiębiorca, który kupił usługę lub towar od podatnika zagranicznego i podatku od tej transakcji nie rozliczył w deklaracji podatkowej, musi taką transakcję zadeklarować jako import usług. Jeśli tego nie uczynił, to zapłaci 30-procentową sankcję od kwoty nierozliczonego podatku należnego. Chcąc uchronić swoją firmę przed problemami, polski przedsiębiorąca może sprawdzić, czy jego kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT w polskim urzędzie skarbowym. Jednak nie uzyska on informacji, czy owy kontrahent złożył w urzędzie skarbowym deklarację, w której rozliczył podatek należny. Artykuł zawiera pełen tekst art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, który definiuje pojęcie podatnika.

Więcej w import usług, rozliczenia podatkowe
Zmiany w podatkach. Część 9

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Pdof) wprowadzają szczególne zasady rozliczenia samotnych rodziców wychowujących dzieci. Nowelizacja nie ominęła również tych regulacji, doprecyzowując lub zmieniając dotychczasowe zasady kalkulacji podatku.Nauka...

Zamknij