Zachęcać zachęcająco

Systemy motywacyjne mające zachęcać pracowników do osiągania określonych celów w pożądany przez firmę sposób stają się coraz częstszym elementem struktury organizacyjnej przedsiębiorstw. Na ostateczny sukces zespołu wpływa odpowiednia konstrukcja, sposób przygotowania oraz zaprezentowania pracownikom systemu motywacyjnego. Skonstruowanie dobrego systemu motywacyjnego powinno składać się z kilku etapów. Po pierwsze należy ustalić cel tj. co w działalności firmy uważamy za najważniejsze. Następnie należy przeanalizować funkcjonowanie aktualnego systemu motywacyjnego, głównie chodzi tu o to, by zarząd poznał układ kosztów wynagrodzeń. Kolejnym krokiem w procesie budowy systemu motywacyjnego powinno być ustalenie kryteriów oceny wyników pracy. Ważne jest, aby opracowane mierniki miały charakter mierzalny i były adekwatne do celu firmy. Często przyczyną nieskuteczności systemu bywa niespójność jego celów z kryteriami badania jego efektywności (np. gdy celem firmy jest podniesienie satysfakcji klienta, a handlowcy premiowani są tylko za przychód). W tworzenie systemu motywacyjnego powinni uczestniczyć sami pracownicy. Można to osiągnąć na przykład przez stworzenie grupy projektowej składającej się z konsultantów zewnętrznych, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz pracowników. Można też zwyczajnie posłuchać opinii poszczególnych pracowników. W dużych firmach, w których funkcjonują związki zawodowe, wprowadzenie zmian, np. w systemie wynagradzania, jest chronione przepisami kadrowo-płacowymi, co ma znaczny wpływ na wprowadzanie zmian. By system motywacyjny przyniósł efekty po pierwsze powinien być jasny i spójny, a ponadto by użyte w nim elementy były odpowiednio zróżnicowane pod względem adresata działań. Warto skoncentrować się na motywacji finansowej lub ewentualnie wykupić opiekę medyczną. Dla pracowników wykonujących prace złożone ważniejsze są elementy pozafinansowe, choć nie można zapominać o odpowiednim wynagrodzeniu. Bodźce skierowane do pracowników operacyjnych powinny być powiązane wyłącznie z ich własną efektywnością, a nagrody dla wysokiej kadry menedżerskiej mogą zależeć od osiąganych wyników firmy. Sposób wprowadzania systemu motywacyjnego zależy od kultury organizacyjnej firmy. Jednak fundamentalną zasadą jest ta, ze pracownicy powinni mieć możliwość ściślejszego dookreślenia informacji i wnoszenia uwag. Podstawą dobrze funkcjonującego systemu motywacyjnego oraz całej firmy jest dobrze funkcjonująca komunikacja wewnętrzna.

Więcej w systemy motywacyjne
Zwolnić łatwiej, ale nie najtaniej

W Polsce nadal najpopularniejszymi sposobami rozwiązywania problemu za niskiej motywacji są podwyżki płac albo zwolnienia. Powoli jednak uznanie zyskują nowe sposoby podnoszenia wydajności – systemy motywacyjne. Firmy opracowują je zazwyczaj...

Zamknij