Przyszłość IT to outsourcing

Według Waldemara Ziomka, prezesa firmy ArchITec, podstawową zaletą dzierżawy oprogramowania informatycznego jest większa elastyczność w zarządzaniu firmą. Fakt, że z danym oprogramowaniem nie wiążemy się na lata, daje także szybszą możliwość zmiany danego rozwiązania na inne, bardziej nowoczesne. Coraz więcej firm zaopatruje się w rozwiązania informatyczne. Coraz częściej też, zamiast kupować, wybierają ich dzierżawę. Większość firm oferujących usługi outsourcingowe kieruje swoją ofertę do sektora MSP. Coraz więcej szefów rozumie też istotę obecności wysokich technologii IT w swoich przedsiębiorstwach. Często jednak nie mają ani czasu, ani wystarczającej wiedzy, by sprostać wymaganiom współczesnej informatyki. Dzięki dzierżawie mogą zapewnić ciągłość działania systemów wspomagających zarządzanie, a także większe bezpieczeństwo oprogramowania. W tej sytuacji firmy coraz częściej decydują się na oddanie części procesu biznesowego bardziej efektywnym w tym zakresie podmiotom zewnętrznym. Najczęściej dzierżawionym oprogramowaniem – czego zazwyczaj użytkownik sobie nie uświadamia – jest poczta elektroniczna. A już świadomie wynajmowane są systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, bazy danych, narzędzia e-learningowe oraz aplikacje ERP. Outsourcing nie jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku każdej firmy. – Specyfika korzystania z usług zewnętrznych w sektorze IT determinowana jest przez dwa podstawowe czynniki. Pierwszym z nich jest specyfika branży, z której pochodzi firma chcąca „wyoutsourcingować” część swojej działalności. Powinny być to firmy, dla których informatyka sama w sobie nie stanowi źródła przewagi konkurencyjnej. Drugim czynnikiem jest względna prostota procesów objętych wsparciem takiego oprogramowania. Dzierżawcy oprogramowania dążą bowiem do ujednolicenia aplikacji oferowanych w ramach outsourcingu dla różnych firm, oczekując tym samym pewnych podobieństw w procesach. A te występują na ogół wtedy, kiedy procesy są proste – opisuje Mateusz Radziszewski, dyrektor zarządzający polskiego oddziału BLStream. Nie można jednoznacznie określić, czy dzierżawa jest lepszym rozwiązaniem niż zakup oprogramowania. Outsourcing sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest ciągła aktualizacja aplikacji, co pociąga znaczne koszty. Jest też wiele branż, które ze względu choćby na obostrzenia prawne nie mogą korzystać z outsourcingu. Sztandarowym przykładem jest tu bankowość, gdzie nakłady na utrzymanie infrastruktury informatycznej i aplikacji stanowią pokaźne kwoty w budżetach.

Więcej w outsourcing, technologie it
E-dokumenty dają wiele korzyści

Główną korzyścią ze stosowania systemów elektronicznych do obsługi dokumentacji jest możliwość sprawnego zapanowania nad chaosem informacji. Obecnie w biznesie można zauważyć modę na outsourcing, tzn. wydzielanie i kupowanie na zewnątrz...

Zamknij