Moda na szkolenia pracowników

Firmy coraz częściej poszukują nowych metod i tematów szkoleń dla swoich pracowników. Na rynku pojawiają się natomiast nowi dostarczyciele szkoleń. Jednak kwoty, jakie wydaje się na szkolenie jednego pracownika w Polsce rocznie (25zł) to nadal niewielka suma porównują z tą, którą wydaje się w „Starej Europie”. Kursami dla pracowników zaczynają się zajmować firmy doradcze, wydawcy i media, przedsiębiorstwa informatyczne, szkoły i uczelnie, a nawet firmy, które na tyle rozwinęły swoje wewnętrzne działy szkoleń, że ich trenerzy mogą świadczyć usługi także dla innych firm. Aktywność edukacyjną w dużym stopniu wywołała możliwość wzięcia udziału w projektach dofinansowywanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Firmy najczęściej korzystają ze szkoleń z dziedziny zarządzania i sprzedaży. Następnie dużym zainteresowaniem spotykają się kursy kształcenia osobistych umiejętności. Chodzi tu przede wszystkim o komunikacji asertywności, radzeniu sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej. Aktualnie na rynku szkoleń dostępne są szkolenia z negocjacji, prezentacji, sprzedaży, obsługi klienta, prowadzenia rozmów oceniających czy delegowania zadań. Coraz popularniejsze są też szkolenia na temat autoprezentacji. Rośnie zainteresowanie szkoleniami z zakresu psychologii społecznej. Spada natomiast popyt na szkolenia e-learingowe. W wielu firmach wprowadzono system caochingu i mentoringu – relacja mistrz – uczeń. Polegają one na szkoleniu trenerów wewnętrznych, a także menedżerów przygotowujących się do roli caocha. Te ostatnie są jednymi z najdroższych szkoleń i maja na celu przygotowanie menedżera do przekazania wiedzy pracownikowi. Kupują je najczęściej zagraniczne firmy o dużym potencjale. Coraz więcej polskich firm szkoleniowych inwestuje w zagraniczne szkolenia licencyjne. Są to programy szkoleniowe oparte na książkach i artykułach mistrzów z dziedzin zarządzania i przywództwa. Na tle innych szkoleń, wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem marketingowym. Korzystają z nich głównie duże przedsiębiorstwa, których pracownicy przeszli tak dużą liczbę treningów. Modne stają się warsztaty, gdzie trenerzy są moderatorami w dyskusji pracowników na dany temat. Rolą trenerów jest dbanie o dyscyplinę pracy, pilnowanie, aby kursanci nie schodzili na tematy poboczne oraz by spojrzeli na problem z innej perspektywy. Obecnie w szkoleniach chodzi o to, by wzmacniać mocne strony pracownika, predyspozycje. Do nie dawna uważano natomiast, iż należy szkolić słabe strony.

Więcej w coaching, mentoring
Trudne i bolesne pytania? Odpowiedź znajdź w sobie

Coach jest nową na polskim rynku metodą doradztwa osobistego skierowaną głównie do menedżerów. Coaching zakłada, że menedżer jest osobą kreatywną, która chwilowo potrzebuje wsparcia. Podczas pierwszej sesji coach wyznacza cel,...

Zamknij