Mandat za brak wpisu do rejestru lub numeru na fakturze

Nie wpisałeś się do rejestru głównego inspektora ochrony środowiska? Wyrzuciłeś z firmy zużyty komputer razem z innymi śmieciami? Możesz spodziewać się, że dostaniesz mandat od inspektora ochrony środowiska. To samo grozi m.in. wprowadzającym zużyty sprzęt (np. producentom, importerom) za niepodanie numeru rejestrowego (z rejestru GIOŚ) na fakturze. W sobotę 21 października wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia o nadaniu inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Ułatwi ono m.in. karanie za nieprzestrzeganie przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wprawdzie przepisy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pozwalały nałożyć grzywnę na tych, którzy nie stosowali się do ustawy, ale dopiero nowelizacja pozwala inspektorom karać mandatem, a nie kierować sprawy do sądu grodzkiego. Maksymalna kwota mandatu to 500 zł, a przy zbiegu wykroczeń nawet 1000 zł. Inspektorzy ochrony środowiska będą też mogli ukarać mandatem za niektóre wykroczenia z ustawy o opłacie produktowej oraz o odpadach. Nie tylko sklepy i producenci mają kłopoty związane z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – jeszcze większe mają firmy zajmujące się przetwarzaniem takich odpadów. Może się bowiem okazać, że przetwarzający utoną w stertach przydatnych surowców wtórnych, których w zgodzie z przepisami nie będą mogli prawie nikomu przekazać. Jeśli przedsiębiorca chce być w zgodzie z przepisami, to sprowadzając z zagranicy choćby jedną sztukę elektronicznej aparatury albo np. jeden komputer, musi wywiązać się z biurokratycznych obowiązków. Chodzi o obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Specjaliści i resort środowiska są zgodni, że w świetle ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym każde sprowadzenie sprzętu, także na własne potrzeby firmy jest traktowane jako wprowadzanie sprzętu na terytorium kraju. Wynika to wyraźnie z definicji wprowadzania zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla przedsiębiorcy może to okazać się biurokratycznym koszmarem. Nie dość, że będzie musiał wpisać się do rejestru głównego inspektora ochrony środowiska jako wprowadzający i zapłacić wcale niemałą opłatę rejestrową, to jeszcze będzie przesyłać kwartalne i roczne sprawozdania oraz utworzy sieć zakładów przetwarzania umożliwiających przetworzenie zużytego sprzętu. Jeśli nie chce tworzyć takiej sieci (musi ona objąć cały kraj), to może zamiast tego podpisać umowę z organizacją odzysku. Jeżeli przedsiębiorca nie zamierza powtarzać takich zakupów, to musi się szybko wyrejestrować. Ma na to tylko 7 dni od zaprzestania takiej działalności, czyli od sprowadzenia urządzeń. W tym celu musi złożyć do GIOŚ wniosek o wykreślenie z rejestru.

Ostatnie zapytania:

  • czy numer gioś musi być na fakturze
  • informacja gios na fakturze
  • jaka kara za brak numeru gioś na fakturze
  • mandat 500 zł za fakturę
  • nr rejestrowy GIOŚ
  • numer rejestrowy gioś na fakturze