Dzięki wejściu na giełdę firmy zyskują kapitał i prestiż

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest obecnie ponad 270 spółek. Pod względem liczby debiutów giełda w Warszawie jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków w Europie. W 2004 roku na naszym parkiecie pojawiło się 36 nowych spółek, a w 2005 roku – 35, co dało Polsce odpowiednio drugie i trzecie miejsce w Europie. W bieżącym roku zadebiutowały już 22 spółki. Skąd tak duże zainteresowanie? Głównym powodem wchodzenia spółek na warszawski parkiet jest obecnie bez wątpienia chęć pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Tego akurat w Warszawie nie brakuje, czego dowodem jest choćby to, że szukają go u nas również firmy zagraniczne. Środki zgromadzone w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, lokaty firm ubezpieczeniowych, inwestycje banków w papiery wartościowe i w końcu oszczędności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zdeponowane na lokatach bankowych przekraczają dzisiaj 705 mld zł. Ale kapitał, który można zdobyć na giełdzie, to nie jedyna korzyść ze znalezienia się wśród listowanych spółek. Wartością nie do przecenienia są promocja i efekt marketingowy debiutanta. – Wejście na giełdę powoduje, że nazwa spółki jest nagłośniona w mediach. Spółka giełdowa każdego dnia wymieniana jest w mediach i poddawana analizie przez ekspertów – mówi Robert Kwiatkowski, szef zespołu nowych rynków i emitentów Giełdy Papierów Wartościowych. Dzięki giełdzie firma zyskuje prestiż. W oczach banków i instytucji finansowych zwiększa się jej wiarygodność, dzięki czemu może liczyć np. na tańszy kredyt. Łatwiej jej też będzie zdobyć nowe kontrakty i pozyskać kontrahentów. – Firma staje się spółką zaufania publicznego. Inwestorzy na bieżąco oceniają jej działalność i perspektywy. Po debiucie zmianie ulega również kultura korporacji. Władze spółki muszą funkcjonować według jasnych i klarownych reguł – podkreśla Robert Kwiatkowski. Giełda ułatwia również pozyskanie inwestora strategicznego. – Każda spółka obecna na warszawskim parkiecie – korzystając z jednolitego europejskiego paszportu – może plasować kolejne emisje na innych regulowanych rynkach Unii Europejskiej. Otwiera to drogę do ekspansji i pozyskiwania kapitału na innych rynkach – zaznacza ekspert GPW. Na debiucie mogą skorzystać zarząd i pracownicy, giełda daje bowiem możliwość przeprowadzenia programu motywacyjnego w drodze emisji akcji pracowniczych. Właściciele spółek o wiele łatwiej mogą też wyjść z inwestycji. W momencie wejścia na giełdę, na spółkę spadają jednak nowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność publikowania okresowych sprawozdań finansowych oraz wszystkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na cenę akcji. Spółka giełdowa staje się w ten sposób bardziej transparentna na tle działań konkurencji, co może być przez niektórych właścicieli oceniane jako wartość negatywna.

Więcej w Giełda Papierów Wartościowych, promocja
Promocja i reklam są bez cła

Sprowadzając spoza UE towary i usługi przeznaczone na promocje i reklamę, przedsiębiorca nie będzie musiał zapłacić podatku VAT oraz cła. Zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 918/83 z 28 marca...

Zamknij