Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą

Private equity oraz venture capital jest to niezwykle efektywna metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, która oprócz gotówki dostarcza także wiedzę. Venture capital jest częścią rynku private equity, który obejmuje inwestycje na rynku niepublicznym, m.in.: dostarczanie kapitału na inkubację pomysłów (zasiew – seed), uruchomienie produkcji (start-up), ekspansję (development/expansion), wykupy (buy-out) i zamiana udziałowców (replacement). Vnture capital jest kapitałem dostarczanym przez fundusze inwestycyjne, dla firm poszukujących środków na rozwój lub znajdujących się we wczesnym etapie rozwoju (faza zasiewu, startu). W zamian za kapitał fundusze VC obejmują akcje lub udziały w przedsiębiorstwie, stając się tym samym jednym z właścicieli. Tego typu inwestycje trwają od 3 do 5 lat. Są one związane z wysokim ryzykiem, jednak w przypadku sukcesu gwarantują zwiększenie wartości zainwestowanego kapitału. W kręgu zainteresowania funduszy venture capital znajdują się prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, dysponujące innowacyjnym produktem, usługą lub procesem produkcji. Fundusz bardzo dokładnie rozlicza organy nadzorcze firmy za realizację przyjętej strategii. Fundusz wchodząc do przedsiębiorstwa uzgadnia z dotychczasowymi właścicielami ścieżkę wyjścia. Oznacza to, że przez okres inwestycji fundusz ma wpływ na podejmowane kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie. Venture capital to przede wszystkim tzw. inteligentne pieniądze. VC/PE dostarczają ponadto przedsiębiorstwu wiedzę z zakresu organizacji, zarządzania finansami, strategii rozwoju oraz międzynarodowe kontakty. Fundusze ponadto pomagają w procesie rekrutacyjnym kluczowych pracowników, których zadaniem będzie realizacja zmienionej strategii. Fundusz zwiększa wiarygodność spółki przed kontrahentami i instytucjami finansowymi (np. bankami). Funduszu venture capital nie tylko kapitał finansowy, ale także wsparcie strategiczne oraz dostęp do doświadczenia i wiedzy. Porady ze strony venture capital są doskonałym motorem do przygotowania spółki do wejścia na giełdę. Venture capital zwiększa wiarygodność spółki, dzięki temu przez przeprowadzenie oferty publicznej jest dużo łatwiejsze.

Więcej w private equity, venture capital
60 mln zł na utworzenie funduszy VC – trwa jeszcze konkurs KFK

  Do końca stycznia br. zarządzający funduszami venture capital (VC) mogą występować do Krajowego Funduszu Kapitałowego o dokapitalizowanie. Na utworzenie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka KFK przeznaczy nie mniej niż 60...

Zamknij