Mowa na poziomie

Test TOEIC® (Test of English International Communication) pozwala mierzyć efektywność prowadzonych w firmie szkoleń językowych i sprawdzać podczas rekrutacji umiejętności językowe kandydatów do pracy. Zawęża ich grono do tych osób, które mają oczekiwane kompetencje, pozwala więc oszczędzać czas i pieniądze. W dodatku jest obiektywną – niezależną od metod stosowanych w firmach i ośrodkach szkoleniowych – formą weryfikacji znajomości języka obcego wśród personelu. Co ciekawe, testu nie można nie zdać, gdyż liczy się uzyskana punktacja, a nie stwierdzenie: „oblał” czy „nie oblał”. Audyt językowy za pomocą testu TOEIC® jest prowadzony od 1979 roku przez firmę ETS, czyli Education Testing Service. Jest to niezależna, działająca w ponad 180 krajach instytucja, która zajmuje się badaniem umiejętności edukacyjnych oraz opracowywaniem systemów oceny wiedzy. W 2005 roku międzynarodowy certyfikat TOEIC® otrzymało ponad 4,5 miliona osób z całego świata. Dokument uznawany jest przez ponad 5000 firm i instytucji, w których pracownicy i kandydaci na odpowiednie stanowiska muszą wykazać się znajomością języka angielskiego w codziennej pracy. Karol Granoszewski, dyrektor ETS Europe w Polsce i Czechach podkreśla, że firma nie jest ośrodkiem szkoleniowym. Pełni natomiast funkcję zewnętrznego audytora umiejętności językowych. Sprawdzian faktycznego poziomu znajomości języka angielskiego wśród pracowników ułatwia, usprawnia i przyspiesza podejmowanie decyzji kadrowych. Egzamin TOEIC® ma tę zaletę, że zawiera pytania związane z codziennym życiem biznesowym, a więc nie jest tylko sprawdzianem poprawności gramatycznej. Jest metodą oceny umiejętności językowych osób, dla których angielski nie jest językiem rodzimym, stanowi jednak sposób komunikacji w międzynarodowym środowisku. W teście diagnozowana jest znajomość języka angielskiego (lub francuskiego) na skali 10-990 punktów. Jest to więc najbardziej obiektywne, „matematyczne” narzędzie do pomiaru wiedzy językowej. Wprowadzenie zewnętrznego – niezależnego wobec firmy szkoleniowej – audytu językowego nie tylko pokazuje aktualną znajomość języka obcego wśród pracowników. Oznacza również wprowadzenie zewnętrznego systemu kontroli dotyczącej motywacji i nauczania, co usprawnia cały proces dydaktyczny. Audyt językowy pozwala też mierzyć stopę zwrotu z inwestycji w szkolenia językowe. Cel szkolenia jest zrealizowany wtedy, kiedy widoczny jest postęp w nauce, czyli pracownik zdobędzie więcej punktów w teście na zakończenie kursu niż na początku nauki. Egzamin TOEIC® jest organizowany na żądanie, w dogodnym czasie dla firmy korzystającej z takiej formy sprawdzianu. Egzamin może być przeprowadzony w siedzibie przedsiębiorstwa. Natomiast otwarte sesje egzaminacyjne odbywają się we wszystkich większych miastach Polski.

Więcej w Education Testing Service, rekrutacja
Dobry kandydat to połowa sukcesu

Właściwy dobór pracowników to nie lada wyzwanie dla pracodawcy. Pomocne będzie zebranie informacji o kandydacie. Ale przyszły szef nie ma tu wolnej ręki! Przepisy ograniczają mu dostęp do wiedzy o...

Zamknij