Cofnięcie wypowiedzenia wymaga zgody pracownika

Pracownik ma prawo nie zgodzić się na cofnięcie wręczonego mu już wypowiedzenia i wnieść od niego odwołanie do sądu pracy. Złożenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę jest traktowane jak oświadczenie woli, do którego mają zastosowanie przepisy części ogólnej kodeksu cywilnego. Zasadniczo pracodawca nie ma możliwości swobodnej zmiany zdania i odwołania swojego wcześniejszego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Odwołanie oświadczenia woli, które zostało złożone pracownikowi może być skuteczne tylko wówczas, gdy doszło do niego jednocześnie ze złożonym oświadczeniem lub wcześniej. Zatem zmiana stanowiska przez pracodawcę, który najpierw zdecydował się na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, a następnie uznał, że jest to dla niego niekorzystne, nie będzie wiążąca dla pracownika. Pracownik może bowiem nie zgodzić się z odwołaniem wcześniej mu wręczonego wypowiedzenia. W takim przypadku odwołanie wypowiedzenia jest bezskuteczne, co oznacza, że okres wypowiedzenia wynikający z tego oświadczenia biegnie i umowa rozwiązuje się po upływie tego okresu. Nie ma problemu, gdy pracownik wyrazi zgodę na cofnięcie wypowiedzenia, gdyż wówczas traci ono moc, czyli nie prowadzi do rozwiązania umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia. Uważa się je wtedy za nieistniejące prawnie i niebyłe. Dla uniknięcia sporów, co do uzyskania zgody pracownika, najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest uzyskanie pisemnej zgody pracownika, np. w formie opatrzonej podpisem pracownika adnotacji uczynionej na oświadczeniu pracodawcy o odwołaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Skuteczna jednak będzie także i zgoda wyrażona ustnie czy też poprzez takie zachowanie się pracownika, z którego można wywnioskować, że zgadza się na cofnięcie wypowiedzenia. Jeśli pracodawca nie uzyska jednak zgody swego pracownika na cofnięcie złożonego wypowiedzenia, może próbować uchylić się od skutków swego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem poprzez powołanie się na wady swojego oświadczenia woli. W takim przypadku oceny skuteczności takiego odwołania należy dokonywać w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego regulujące wady oświadczenia woli. Wady oświadczenia woli, które mogłyby powodować nieważność oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, to przede wszystkim brak możliwości świadomego i swobodnego podjęcia takiej decyzji oraz błąd, podstęp lub groźba bezprawna, które dają możliwość uchylenia się od skutków takiego oświadczenia.

Ostatnie zapytania:

  • cofniecie wypowiedzenia podczas sprzedazy zakladu
  • wypowiedzenie umowy przez pracodawce i uchylenie wypowiedzenia przez pracodawce
  • pracownik na zwolnieniu lekarskim a cofniecie wypowiedzenia o prace przez pracodawce
  • oświadczenie o uchylenie się cofniecia woli w postaci rozwiazania umoey o prace za wypowiedzeniem
  • powiadomienie przez pracodawce o cofnięciu wypowiedzenia
  • pracodawca może cofnąć jubileuszówkę
  • czy musze zgodzic sie na cofniecie wypowiedzenia przez pracodawce
  • uchylenie sie od cofnięcia wypowiedzenia
  • uchylenie się od skutków prawnych własnego wypowiedzenia umowy o pracę
  • uchylenie wypowiedzenia umowy
Więcej w kodeks pracy, rozwiązanie umowy o pracę
Dobry kandydat to połowa sukcesu

Właściwy dobór pracowników to nie lada wyzwanie dla pracodawcy. Pomocne będzie zebranie informacji o kandydacie. Ale przyszły szef nie ma tu wolnej ręki! Przepisy ograniczają mu dostęp do wiedzy o...

Zamknij