Europejski system ekozarządzania i audytu EMAS.

Działalność gospodarcza obok pożądanych celów niejednokrotnie prowadzi do degradacji środowiska. Kraje członkowskie Unii Europejskiej podjęły starania o formalne uregulowania kwestii ochrony środowiska w procesach gospodarczych. Komisja Europejska w 1993 r. wydała regulację dotyczącą dobrowolnego udziału przedsiębiorstw w Programie Ekozarządzania i Audytu Środowiskowego (EMAS). Od kwietnia 2001 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie EMAS II. Europejski system ekozarządzania i audytu jest standardem wyznaczającym zbiór zasad, obowiązków, elementów i działań mających na celu ciągłe ulepszanie funkcjonowania organizacji w środowisku. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono procedurę wdrażania systemu, jego rejestrację i weryfikację.

Artykuł dostępny jest w dwumiesięczniku „Problemy Ekologii”, nr 4(58) lipiec-sierpień 2006

Więcej w ekologia, EMAS
Nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

W Dzienniku Ustaw z 17 lipca b.r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za...

Zamknij