Planowanie sukcesu

Systemy ERP (ang. enterprise resource planning, planowanie zasobów przedsiębiorstwa) pozwalają przedsiębiorstwom na optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie zachodzących w organizacji procesów. ERP to system złożony ze współpracujących ze sobą modułów integrujących działania danego przedsiębiorstwa lub grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Wspomniana integracja odbywa się na wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania organizacją. Systemy oparte na jednej, wspólnej dla całego systemu bazie danych pozwalają optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Za ich stosowaniem przemawia elastyczność oraz możliwość dopasowania do specyfiki danej organizacji. Ponadto, usprawniają przepływ krytycznych dla funkcjonowania firmy informacji i pozwalają błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. W najnowszych edycjach aplikacjach ERP pracujących on-line informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji. Zintegrowany system ERP pozwala na przewidywanie pewnych działań, ich analizę oraz skutki, a w efekcie na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Systemy te uzupełnia się również dodatkowymi modułami, którymi mogą być np. CRM (ang. customer relationship management, czyli zarządzanie relacjami z klientami), SCA (ang. supply chain automation, czyli automatyzacja łańcucha dostaw), e-biznes. Firmy zgromadziły w swoich systemach olbrzymie ilości danych, ale jak sprawić by były one czytelne dla osoby bez wykształcenia informatycznego? Dodatkowo, dzisiejsze zarządzanie przedsiębiorstwem ma charakter zdecentralizowany. Natomiast tzw. „era New Economy” sprawia, że podstawowym aspektem zarządzania jest planowanie, które wymaga dostępu do danych historycznych w dowolnym układzie logicznym oraz możliwości pełnej analizy sytuacji, co oznacza, że planujący powinien mieć dostęp do wszystkich potrzebnych informacji – i to nie tylko wyrażonych w złotówkach, ale także w jednostkach naturalnych, czyli sztukach, etatach, kilometrach, tonach itp. Powyższe problemy pozwala rozwiązać ERP. Systemy ERP dają użytkownikom rozwiązania umożliwiające planowanie. Co więcej pozwalają korzystać z nieograniczonej ilości informacji zgromadzonych w już posiadanych systemach oraz zestawiać je ze sobą. Systemy ERP uchodzą za bardzo proste w obsłudze, zaś czas szkolenia użytkowników końcowych w projektach, prowadzonych przez Controlling Systems (jeden z dostawców tego typu oprogramowania w Polsce), nie przekracza 3-4 dni. Z ostatniego raportu firmy badawczej IDC wynika, że polski rynek ERP do 2009 roku będzie się rozwijał na poziomie 16,5 proc. średniorocznie. Największą dynamiką rozwoju wykazują rozwiązania przeznaczone dla firm sektora MŚP i dostosowane dla konkretnych branże, np. spożywczej, chemicznej, odzieżowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłami napędowymi dla polskiej gospodarki i to one potrzebują dobrych narzędzi wspierających zarządzanie, a w świetle ostatnich badań, decyzje o wdrożeniu systemów ERP jeszcze bardziej przyśpieszają ich rozwój.

Więcej w planowanie zasobów przedsiębiorstwa, sektor MŚP
#MPR#MŚP do 500 pracowników?

UE zamierza zmienić definicję małego przedsiębiorcy, podnosząc próg zatrudnienia do 500 pracowników. Może to utrudnić przedsiębiorcom korzystanie z unijnych dotacji – donosi “Gazeta Prawna”. Obecnie status małego i średniego przedsiębiorcy...

Zamknij