Świadomi skorzystają najwięcej

Trafne decyzje dotyczące rozwoju kadry kierowniczej są elementem budowy przewagi konkurencyjnej firmy. Najbardziej popularną formą inwestycji w kapitał ludzki firmy są szkolenia. Pozwalają one zdobyć wiedzę na temat aktualnie obowiązujących tendencji na rynku i następnie wykorzystać ją w organizacji. W każdym wypadku muszą to być działania zamierzone i przemyślane, gdyż tylko wtedy można osiągnąć zamierzony cel. Istnieje kilka ważnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, zanim firma zdecyduje się na szkolenie pracowników. – Kluczowym elementem profesjonalnego szkolenia jest odpowiedni trener. Powinien mieć charyzmatyczną osobowość, aby porwać kursantów podczas zajęć. Ponadto doświadczenie biznesowe oraz dobry warsztat trenerski. Idealny nauczyciel jest osobą prowadzącą z powodzeniem własny biznes oraz posiadającą wieloletni staż pracy szkoleniowej – opowiada Rafał Swieżak, wiceprezes firmy szkoleniowo-doradczej House of Skills. Kompetencje prowadzącego muszą iść w parze z odpowiednim programem szkoleniowym. Najlepsze z nich są budowane przez profesjonalne firmy na podstawie badań naukowych i praktyki mistrzów. W taki sposób powstają modele, narzędzia wykorzystywane w szkoleniach m.in. w zakresie zarządzania, sprzedaży czy negocjacji. – Firmy często wysyłają pracowników na szkolenia, gdy mają realny problem. Za pomocą narzędzi, które oferujemy, chcą go rozwiązać. Gdy wiemy, jakie są potrzeby, możemy określić cel szkolenia. Ten powinien być związany z konkretnym celem biznesowym firmy – dodaje Rafał Swieżak. Reputacja firm oferujących szkolenia zależy od know-how, ilości realizowanych programów oraz ich efektów. – Następnym kryterium doboru jest miejsce oraz warunki zdobywania umiejętności. Ważne, by trenerzy prowadzący zajęcia byli otwarci na kontakty nie tylko podczas zajęć, ale także po ich zakończeniu – mówi Małgorzata Milcarz, współwłaściciel firmy szkoleniowej Proconsulting. Aby określić potrzeby szkoleniowe osób w organizacji, można stosować różne instrumenty. – Rozwój kadr w naszej firmie odbywa się zgodnie z wdrożonym systemem oceny pracowników. Dzięki temu znajdujemy ich i silne strony, i obszary wymagające usprawnienia. Następnie prowadzimy warsztaty kompetencyjne oraz indywidualne rozmowy pracowników z przełożonymi. Na tej podstawie dokonujemy analizy zapotrzebowania na szkolenia w poszczególnych zespołach – wyjaśnia Andrzej Wątrobiński, menedżer HR w firmie logistycznej Fiege. Zwiększanie umiejętności zależy od obecnych i przyszłych kompetencji wymaganych na danym stanowisku. – Dla niższej kadry zarządzającej przeznaczone są kursy rozwijające podstawowe umiejętności kierownicze, m.in. zarządzanie czasem, umiejętność prezentacji czy asertywność. Z drugiej strony, menedżerowie najwyższego szczebla, tzw. top management, chętnie uczestniczą w grach strategicznych – twierdzi Rafał Swieżak. W miarę przesuwania się menedżera w hierarchii organizacyjnej w górę, rośnie jego zapotrzebowanie na szkolenia doskonalące umiejętności interpersonalne. Powodem jest przejmowanie odpowiedzialności za kierowanie ludźmi i organizacją.

Więcej w szkolenia
Szkolenia dla pracowników bez ryzyka dla firmy

Pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy mogą dokształcać się samodzielnie lub na podstawie skierowania pracodawcy. Ta różnica ma duże znaczenie przy określaniu...

Zamknij