Firmy z kadrą zaangażowaną

Już Napoleon twierdził, iż najtrudniejszą sztuką nie jest wybrać właściwych ludzi, ale wykorzystać wszystkie możliwości, jakie w nich drzemią. Ale jak motywować, kiedy brak pieniędzy na premie i dodatkowe świadczenia? Najlepsi pracodawcy udowadniają, iż wyzwalać zaangażowanie pracowników można na wiele innych sposobów. Warto to robić, ponieważ istnieje udowodniony związek między motywacją pracownika a wynikami biznesowymi firmy. Istnieje bardzo duża różnica pomiędzy zadowolonym pracownikiem a pracownikiem zaangażowanym. Chociaż poziom satysfakcji pracownika zaangażowanego zawsze jest bardzo wysoki, to zadowolony pracownik nie zawsze jest zaangażowany. Co to oznacza? Otóż pracownik zadowolony lubi przychodzić do pracy, jednakże dotyczy to jedynie sytuacji stabilnej, kiedy firma radzi sobie na rynku. W momencie, kiedy pojawiają się problemy, taki pracownik intensywnie szuka nowej pracy. Jeden stopień wyżej na drodze od satysfakcji do zaangażowania znajduje się pracownik zdeklarowany, który czuje się częścią organizacji i chce być pracownikiem tej właśnie firmy. Kiedy pojawią się problemy, ten pracownik nie będzie szukał nowego pracodawcy, ale też nie zrobi nic, aby ratować firmę. Z kolei zaangażowany pracownik to taki, który potencjalnym pracownikom lub klientom przekazuje pozytywne opinie na temat swojego pracodawcy. Ma silną potrzebę bycia częścią organizacji, czyli łatwiej utrzymać go w firmie. Zna strategię firmy i wie, w jaki sposób jego praca wpływa na wyniki organizacji. Tak kieruje swoimi działaniami i ustala priorytety, aby jego pracodawca odniósł sukces. Zaangażowany pracownik sukces organizacji traktuje bowiem jako swój własny sukces. Według badań firmy Hewitt, organizacje, których pracownicy są silnie zaangażowani, osiągają lepsze wyniki biznesowe – mają wyższe: zysk, przychód, retencję klientów lub cenę akcji. Lepsze są również wskaźniki bezpośrednio związane z efektywnością zarządzania zasobami ludzkimi. Notowany jest niższy poziom fluktuacji pracowników oraz kosztów związanych z rekrutacją i wdrożeniem do pracy. Hewitt Associates organizuje konkurs na „Najlepszego Pracodawcę” już niemal od dziesięciu lat. W tym czasie firma zebrała opinie ponad 750 000 pracowników z całego świata wywodzących się z ponad 2000 firm. W Polsce badanie po raz pierwszy zostało przeprowadzone w 2005 roku. W roku 2006 badanie „Najlepsi Pracodawcy” zostanie przeprowadzone w 11 krajach Europy Środkowowschodniej. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 pracowników i funkcjonujące na rynku polskim od co najmniej dwóch lat mogą kierować swoje zgłoszenia do drugiej edycji konkursu do biura Hewitt Associates w Warszawie do 30 listopada br. Udział w badaniu jest bezpłatny. Więcej informacji: www.najlepsipracodawcy.pl

Więcej w Hewitt Associates, motywowanie pracowników
Rozpalić iskrę w ludziach

Realizacja projektu wzmocnienia zaangażowania i odpowiedzialności pracowników - studium przypadku ABB Przasnysz. W fabryce ABB w Przasnyszu zakończył się projekt „Iskra" realizowany wspólnie z firmą doradczą Integra. Punktem wyjścia było...

Zamknij