Rozpalić iskrę w ludziach

Realizacja projektu wzmocnienia zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – studium przypadku ABB Przasnysz. W fabryce ABB w Przasnyszu zakończył się projekt „Iskra” realizowany wspólnie z firmą doradczą Integra. Punktem wyjścia było pytanie: jak zamienić zwątpienie i obojętność w zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników, w sytuacji gdy wyniki fabryki były coraz słabsze, a jej wizerunek na rynku stawał się coraz gorszy. Dokonany dwa lata później pomiar rezultatów projektu pokazał znaczącą poprawę – terminowość dostaw wzrosła do 90 procent, na pytanie ofertowe klienci otrzymują odpowiedź w ciągu 24 godzin, a w korporacyjnym badaniu Partnership Performance Criteria fabryka przesunęła się z pozycji końcowej na trzecią. Nazwa projektu nie była przypadkowa. Chodziło o rozpalenie w ludziach iskry – wzbudzenie w nich chęci do działania, inicjatywy, motywacji do pracy, a także do wprowadzania zmian na rzecz poprawy relacji wewnątrz firmy. Relacji, których odzwierciedleniem będzie potem postawa pracowników wobec klientów zewnętrznych. W opinii Marka Małkowicza, dyrektora firmy Integra Ośrodek Treningów i Konsultacji, początkowe rozmowy z menedżerami ABB w Przasnyszu nie były łatwe. Kiedy mówiono im, że brak zaangażowania i odpowiedzialności pracowników ma swoje źródło w postawie menedżerów, główną reakcją było niezrozumienie. Wielu kierowników uważało, że problem tkwił nie w nich, ale w mentalności i przyzwyczajeniach pracowników. Takie podejście wskazywało, że świadomość wpływu postawy menedżerów na wizerunek całej firmy jest niewielka. Inicjatorzy projektu przyjęli więc założenie, że dzięki „Iskrze” uda się wykształcić w przasnyskim ABB społeczność ludzi zaangażowanych. Projekt rozpoczęto w drugiej połowie 2003 roku, a zakończono w 2005 roku. Najpierw wyznaczone zostały podstawowe cele „Iskry”. Na pierwszym miejscu postawiono wykształcenie postaw odpowiedzialności: • pracowników – za cały proces obsługi klienta (wywiązywanie się z umów, tworzenie relacji między działami) oraz • kierowników – za pozafinansowe motywowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji. Druga grupa celów projektu to rozwijanie wzorców zachowań i umiejętności oraz potrzeby samodoskonalenia w zakresie: • współpracy między wszystkimi pracownikami; • zarządzania personelem u kadry menedżerskiej. Ważnym działaniem wpływającym na powodzenie realizacji projektu „Iskra” było wyznaczenie zakresu odpowiedzialności w poszczególnych obszarach. Następnie opracowane zostały szczegółowo metody realizacji projektu i sposoby oddziaływania na ludzi podczas wdrażania „Iskry”. Były to – po pierwsze – rozmowy o standardach postępowania. Po drugie – aktywizujące warsztaty szkoleniowe, mające na celu pobudzanie chęci do doskonalenia swoich umiejętności. Zmiany w postawach pracowników zgodnych z ustalonymi standardami obsługi klienta nie są łatwe do osiągnięcia. Dlatego też konsultanci z Integry razem z szefem HR i zaangażowanymi w „Iskrę” pracownikami ABB w Przasnyszu starają się nieustannie korzystać z różnych mechanizmów psychologicznych, aby rozpalona raz iskra jednak nie zgasła.

Więcej w motywowanie pracowników, szkolenia
Wiedza na specjalne zamówienie przedsiębiorców

Dobra firma szkoleniowa potrafi ocenić potrzeby klienta i dopasować do nich usługę. Z szacunków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wynika, że w naszym kraju około 3 tys. podmiotów zajmuje się edukacją...

Zamknij