Nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

W Dzienniku Ustaw z 17 lipca b.r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe rozporządzenie taryfowe wprowadza sporo istotnych zmian, wśród których na szczególną uwagę zasługują te odnoszące się do cen i stawek opłat (ich rodzajów oraz zasad kalkulacji i ustalania). Analiza wprowadzonych rozwiązań jest tym istotniejsza, iż rozwiązania zawarte w ostatecznie przyjętej i opublikowanej treści rozporządzenia w dużym stopniu różnią się od rozwiązań zawartych w prezentowanych przez Ministerstwo Budownictwa (wcześniej Ministerstwo Transportu i Budownictwa) projektach przedmiotowego aktu prawnego. Część rozwiązań w nowym rozporządzeniu taryfowym zasługuje na aprobatę, część budzi zastrzeżenia, ale tak naprawdę dopiero praktyka stosowania nowych zasad zweryfikuje wyrażane dziś na gorąco opinie środowiska. Więcej w miesięczniku Wodociągi-Kanalizacja, wydanie 09/2006, strona 12

Więcej w ekologia, ochrona środowiska
Geotermia uratowana

Zakopane stało się pierwszym w Polsce miastem, które uniezależniło się od rosyjskiego Gazpromu, pisze "Gazeta Krakowska". Po 13 latach od rozpoczęcia realizacji nowatorskiego projektu "uciepłowienia" Podhala przy wykorzystaniu energii geotermalnej,...

Zamknij