Jak pośrednik rozlicza się z VAT

Wiele osób działa na rynku w charakterze pośredników. Za swoje usługi inkasują wynagrodzenie, zazwyczaj w postaci prowizji od wartości zawartego kontraktu.. Taka działalność jest opodatkowana VAT – w wielu wypadkach według szczególnych reguł. Czynności pośrednictwa będą podlegały podatkowi od towarów i usług, o ile osoba je wykonująca będzie działała w charakterze podatnika VAT. W obecnej ustawie o VAT nie ma już szczególnej regulacji dotyczącej pośredników jako podatników VAT. Będą oni podatnikami na zasadach ogólnych – o ile będą wykonywali działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. W sposób szczególny uregulowane są natomiast zasady ustalania podstawy opodatkowania dla usług pośrednictwa. Podstawą opodatkowania dla pośrednika jest kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku. Istotne jest to, że gdy pośrednik otrzymuje od swojego zleceniodawcy pieniądze na sfinansowanie zakupu towarów, to podstawą opodatkowania nadal pozostaje wyłącznie prowizja . Ustawa o VAT nie zawiera żadnych szczególnych reguł dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach pośrednictwa Zastosowanie mają więc zasady ogólne. W praktyce najpowszechniejsze są trzy sytuacje: – obowiązek podatkowy powstanie w dniu wykonania usługi pośrednictwa; – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury za wykonaną usługę pośrednictwa, pod warunkiem że faktura jest wystawiana nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usług pośrednictwa; – jeśli przed wykonaniem usługi otrzymano część kwoty prowizji, to wówczas obowiązek podatkowy od usług pośrednictwa powstaje w odpowiedniej części. Niektóre usługi pośrednictwa mogą być opodatkowane preferencyjną zerową stawką VAT. Obejmuje ona m.in. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, które są świadczone na podstawie umów: maklerskiej, agencyjnej zlecenia i pośrednictwa. Zerową stawką objęte jest też pośrednictwo w transporcie międzynarodowym osób bądź towarów. Pośrednicy nie zawsze muszą rozliczać się z VAT. Mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców. Podstawowym warunkiem jest odpowiednio niski limit obrotów (równowartość 10 tys. euro dla całego roku podatkowego bądź część tej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, gdy sprzedaż rozpoczyna się w trakcie roku). Dla większości podatników kwota limitu jest liczona jako wartość sprzedaży. Inaczej jest, gdy chodzi o pośredników. U nich przez wartość sprzedaży – dla celów obliczenia limitu – rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług. Pośrednictwo często dotyczy usług świadczonych pomiędzy podmiotami z różnych państw. Wówczas ważne jest ustalenie miejsca świadczenia takich usług, a zarazem ich opodatkowania. Sprawa jest skomplikowana, bowiem przepisy ustawy o VAT przewidują tu kilka reguł.

Ostatnie zapytania:

  • o co chodzi z tym vatem dla posrednika
  • Pośrednik w sprzeday
  • agencja reklamowa posrednictwo druk rozliczanie vat
  • posrednik jak rozliczać
  • pośrednik wystawia fakturę
  • prowizja a limit vst
  • prowizja za uslugi pośrednictwo a stawka vat
  • rozliczanie vat pośrednictwo
  • stawka vat na usługi prowizyjne
  • posrednicza dzialalnosc stawka vat
Więcej w podatek VAT, pośrednictwo
Transakcje z zagranicznym oddziałem

Polska firma zajmująca się wynajmowaniem, sprzedażą i montażem specjalistycznych urządzeń do robót budowlanych utworzyła biuro w Maastricht, które samo sporządza bilans, a także jest zarejestrowane jako podatnik holenderski. Ma również...

Zamknij