Jak pośrednik rozlicza się z VAT

Wiele osób działa na rynku w charakterze pośredników. Za swoje usługi inkasują wynagrodzenie, zazwyczaj w postaci prowizji od wartości zawartego kontraktu.. Taka działalność jest opodatkowana VAT – w wielu wypadkach według szczególnych reguł. Czynności pośrednictwa będą podlegały podatkowi od towarów i usług, o ile osoba je wykonująca będzie działała w charakterze podatnika VAT. W obecnej ustawie o VAT nie ma już szczególnej regulacji dotyczącej pośredników jako podatników VAT. Będą oni podatnikami na zasadach ogólnych – o ile będą wykonywali działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. W sposób szczególny uregulowane są natomiast zasady ustalania podstawy opodatkowania dla usług pośrednictwa. Podstawą opodatkowania dla pośrednika jest kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku. Istotne jest to, że gdy pośrednik otrzymuje od swojego zleceniodawcy pieniądze na sfinansowanie zakupu towarów, to podstawą opodatkowania nadal pozostaje wyłącznie prowizja . Ustawa o VAT nie zawiera żadnych szczególnych reguł dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach pośrednictwa Zastosowanie mają więc zasady ogólne. W praktyce najpowszechniejsze są trzy sytuacje: – obowiązek podatkowy powstanie w dniu wykonania usługi pośrednictwa; – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury za wykonaną usługę pośrednictwa, pod warunkiem że faktura jest wystawiana nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usług pośrednictwa; – jeśli przed wykonaniem usługi otrzymano część kwoty prowizji, to wówczas obowiązek podatkowy od usług pośrednictwa powstaje w odpowiedniej części. Niektóre usługi pośrednictwa mogą być opodatkowane preferencyjną zerową stawką VAT. Obejmuje ona m.in. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, które są świadczone na podstawie umów: maklerskiej, agencyjnej zlecenia i pośrednictwa. Zerową stawką objęte jest też pośrednictwo w transporcie międzynarodowym osób bądź towarów. Pośrednicy nie zawsze muszą rozliczać się z VAT. Mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców. Podstawowym warunkiem jest odpowiednio niski limit obrotów (równowartość 10 tys. euro dla całego roku podatkowego bądź część tej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, gdy sprzedaż rozpoczyna się w trakcie roku). Dla większości podatników kwota limitu jest liczona jako wartość sprzedaży. Inaczej jest, gdy chodzi o pośredników. U nich przez wartość sprzedaży – dla celów obliczenia limitu – rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług. Pośrednictwo często dotyczy usług świadczonych pomiędzy podmiotami z różnych państw. Wówczas ważne jest ustalenie miejsca świadczenia takich usług, a zarazem ich opodatkowania. Sprawa jest skomplikowana, bowiem przepisy ustawy o VAT przewidują tu kilka reguł.

Ostatnie zapytania:

  • fakrura za pośrednictwo w sprzedazy
  • pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości a vat
  • o co chodzi z tym vatem dla posrednika
  • Pośrednik w sprzeday
  • Pośrednicy vat
  • posrednicza dzialalnosc stawka vat
  • posrednik jak rozliczać
  • pośrednik wystawia fakturę
  • prowizja a limit vst
  • prowizja za uslugi pośrednictwo a stawka vat
Więcej w podatek VAT, pośrednictwo
Jakie ewidencje podatkowe prowadzi zaczynający działalność gospodarczą

Rozpoczynający działalność gospodarczą zmuszony jest do wyboru formy opłacania podatku dochodowego. Następstwem tego jest prowadzenie odpowiednich ewidencji podatkowych. Początkujący przedsiębiorca może też zdecydować, że będzie podatnikiem VAT. W związku z...

Zamknij