Jak przystąpić do istniejącej spółki cywilnej

Przedsiębiorcy działający w ramach spółki cywilnej powinni ostrożnie podchodzić do zmiany wspólnika czy przystąpienia nowego wspólnika do spółki. W nauce prawa nie zgodności czy można przystąpić do spółki cywilnej. Wszystko za sprawą art. 863 kodeksu cywilnego, który zabrania wspólnikom rozporządzać udziałami w majątku spółki i w poszczególnych jego składnikach. Komentatorzy nie mogą dojść do porozumienia, czy zmiana wspólnika w spółce cywilnej jest możliwa. W uchwale z 21 listopada 1995 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym i jednocześnie ustępujących ze spółki. Jest to jednak jednostkowe rozstrzygnięcie i trudno mówić tu o jakiejś konsekwentnej linii orzeczniczej. Uchwała ta spotkała się z nieprzychylnym na ogół przyjęciem w literaturze prawniczej. Wcale nie wiadomo więc, czy w kolejnej tego typu sprawie nie zapadłoby orzeczenie zgoła odmienne. Osoba chcącą dołączyć do spółki cywilnej, odwiedza te same w gruncie rzeczy instytucje, co przy zakładaniu własnej firmy: 1) urząd gminy, miasta czy dzielnicy, bo tam musi zarejestrować fakt podjęcia działalności gospodarczej. Wpis w ewidencji kosztuje 100 zł. 2) urząd skarbowy, gdzie spółka składa zgłoszenie aktualizacyjne, informując o zmianie wspólnika. To nic nie kosztuje. 3) ZUS. Jako wspólnik w spółce cywilnej będzie bowiem podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Zgłoszenie do ubezpieczenia nie wiąże się jednak z obowiązkiem ponoszenia jakichś opłat. 4) Niewykluczone, że z uwagi na jakiś szczególny charakter spółki cywilnej fakt przystąpienia wspólnika trzeba będzie zgłosić także w innych urzędach i instytucjach. Dotyczyć to może np. zezwoleń. Niekiedy trzeba będzie więc zmienić jego treść właśnie z uwagi na pojawienie się w spółce nowego wspólnika. Nie trzeba natomiast odwiedzać urzędu statystycznego, bo dane, które należy uaktualniać w ramach numeru REGON, w ogóle nie obejmują informacji o wspólnikach. Osobiście odradzałbym operację zmiany wspólnika. Jeśli chce on dołączyć do biznesu prowadzonego przez spółkę cywilną, to o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem jest uprzednie przekształcenie jej w spółkę jawną. Pozwala na to art. 26 § 4 kodeksu spółek handlowych. Spisując umowę spółki jawnej, dotychczasowi wspólnicy muszą tylko pamiętać o włączeniu do niej postanowienia o dopuszczalności zmiany wspólnika (art. 10 k.s.h.). Jeśli natomiast idzie o przystąpienie do spółki, to choć kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisu, który gwarantowałby je równie wyraźnie jak możliwość zmiany wspólnika, to zdaje się taką operację uważać za coś oczywistego (art. 32 k.s.h.). Również w literaturze możliwość przystąpienia wspólnika do spółki jawnej nie jest na ogół kwestionowana

Ostatnie zapytania:

  • przystąpienie spółki zo o do spółki cywilnej zgłoszenie
  • przystąpienie do spółki cywilnej
  • dołączenie wspólnika do spółki cywilnej
  • przystapienie wspolnika do spolki cywilnej
  • dodanie wspólnika do spółki cywilnej
  • wejscie do spolki
  • wspólnik spółki cywilnej spółka z oo
  • wprowadzenie nowego wspólnika do spółki cywilnej
  • przystąpienie wspólnika do spółki cywilnej
  • przystąpienie współmałżonka do spółki cywilnej