Bo komunikacja jest najważniejsza…

Wszechstronny portal korporacyjny jest przede wszystkim nowoczesnym narzędziem wspierającym działalność firmy w każdym jej wymiarze. Portal korporacyjny jest system zapewniający dostęp do informacji, usług i ludzi, potrzebnych do realizacji działań biznesowych. Powinien umożliwić pracownikom wygodny wgląd we wszystko, co jest im niezbędne do wykonania pracy. Ponadto, jest to platforma umożliwiająca, kontakt z pracownikami, partnerami i oddziałami, pracę grupową, obieg informacji oraz magazynowanie i przetwarzanie wiedzy pracowników. Portal korporacyjny zwykło się nazywać centralnym źródłem wiedzy o danej firmie. System też także bywa określany „wirtualnym miejscem spotkań pracowników, gdyż daje możliwość łączenia się i przeglądania danych z różnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Bywa też nazywany „oknem wystawowym” – miejscem, w którym komunikujemy się z klientami. W tym drugim wypadku daje on możliwość tworzenia list dyskusyjnych, publikacji ogłoszeń dla pracowników, pracy nad współdzielonymi dokumentami. Dzięki użyciu oprogramowania do zarządzania zawartością stron www daje proste i eleganckie możliwości prezentowania firmy klientom oraz partnerom biznesowym. Portal w ujednolicony oraz scentralizowany sposób prezentuje użytkownikowi treści (dane, informacje, dokumenty, bazy danych) oraz usługi (aplikacje). Dzięki interfejsowi, którym jest zwykła przeglądarka internetowa, jego zawartość może być dostępna z każdego niemal komputera, bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Co więcej, portal korporacyjny to oszczędność czasu. Czynności można przyśpieszyć nawet o 25-30 proc. Wdrożenie intranetu umożliwia przedsiębiorstwu zachowanie porządku w dokumentach, projektach, ofertach, gwarantując łatwy i wydajny obieg informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Intranet przyczynia się do wytworzenia pomostu między jednostkami przedsiębiorstwa. Ponadto, z jednej strony narzuca określony schemat organizacji danych, a z drugiej dzięki mechanizmom personalizacji – daje szansę na dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Więcej w intranet
Firmowa sieć się opłaca

Intranet jest uniwersalnym systemem wspierającym pracę grupową i podnoszącym efektywność pracy, skraca bowiem czas obiegu informacji i dostępu do nich. Producenci i integratorzy podkreślają, że bezpowrotnie minął czas, w którym...

Zamknij