Nie każdy wyjazd poza firmę to podróż służbowa

Kiedy wyjazd w celu załatwienia firmowych spraw możemy nazwać podróżą służbową? Pracownikowi przysługuje prawo do diety, gdy wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (art. 775 par. 1 kodeksu pracy). O charakterze wyjazdu decyduje, zatem to, czy pracownik wykonuje zadanie poza swoim miejscem pracy, które powinna określać umowa o pracę. Jeśli chodzi o interpretacje miejsca pracy, to w świetle obowiązującego orzecznictwa jest nim punkt lub też pewien oznaczony obszar. Poza tym minister pracy i polityki społecznej uważa także, że miejscem wykonywania pracy wymagającej przemieszczania się (np. kierowców i przedstawicieli handlowych) jest miejsce, w którym pracownik otrzymuje przydział zadań, a następnie składa sprawozdanie. Nie oznacza to jednak, że każdy wyjazd jest podróżą służbową. Minister podaje, że decydują tu okoliczności danej sprawy, a w szczególności postanowienia umowy o pracę i charakter wykonywanych przez pracownika czynności oraz struktura organizacyjna pracodawcy. Powyższe wątpliwości mają znaczenie przy rozliczaniu podatków. Jeżeli pracownikowi przysługuje dieta, to pracodawca nie jest zobowiązany potrącać od niej podatku. Jeżeli przyzna ją bezpodstawnie, będzie opodatkowana. Tak samo jest z kosztami, gdy naliczy on dietę bezpodstawnie, urząd usunie mu ją z rozliczenia. Nie można zaliczać do kosztów wydatków, które nie wiążą się z wykonywaniem zadań zawodowych. Wyjazd w interesach trzeba szczegółowo udokumentować za pomocą faktur, rachunków, biletów oraz innych dokumentów potwierdzających, że załatwialiśmy sprawy zawodowe. Zwrot kosztów za firmowe podróże może być zwolniony od podatku. Dotyczy to zarówno pracowników, ale także zleceniobiorców, członków zarządu, menedżerów. Należy jedynie pamiętać o limitach określonych w rozporządzeniach w sprawie podróży krajowych i zagranicznych. Jeżeli pracodawca wypłaci nam więcej (np. dietę za wyjazd krajowy w wysokości 30 zamiast 22 zł), to nadwyżka zostanie opodatkowana.

Ostatnie zapytania:

  • czy zwolnienie lekarskie umozliwia nie z we racanie kosztow wyjazdu sluzbowego
  • wyjazd w sprawach pracodawcy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kiedy pracodawca rozlicza zwolnienie lekarskie pracownika

- Od 24 kwietnia do 30 czerwca 2006 r. miałam zwolnienie lekarskie, z czego 9 dni był to pobyt w szpitalu. Pracodawca płaci wynagrodzenie z dołu, 28 każdego miesiąca. W...

Zamknij