Kiedy pracodawca rozlicza zwolnienie lekarskie pracownika

– Od 24 kwietnia do 30 czerwca 2006 r. miałam zwolnienie lekarskie, z czego 9 dni był to pobyt w szpitalu. Pracodawca płaci wynagrodzenie z dołu, 28 każdego miesiąca. W kwietniu, mimo niezwłocznego zgłoszenia w firmie, ze jestem w szpitalu, otrzymałam pełne wynagrodzenie, w lipcu i sierpniu wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. 1 lipca 2006 r. wróciłam do pracy i sądziłam, że 28 lipca otrzymam pełne wynagrodzenie za miesiąc pracy. Tymczasem dostałam je za lipiec z uwzględnieniem 7 dni zwolnienia lekarskiego za kwiecień. Czy można tak wykazywać niewypłacone zwolnienia lekarskie? Czy pracodawca właściwie postąpił, potrącając mi zwolnienie chorobowe dopiero w lipcu? – pyta czytelniczka. Zasady wypłaty zasiłków chorobowych reguluje ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podstawą wypłaty zasiłku chorobowego jest wyłącznie zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS-ZLA. Zawiadomienie zakładu pracy o pobycie w szpitalu bądź poinformowanie, że pracownik choruje, ale nie dostarczył druku ZUS-ZLA, nie daje pracodawcy prawa do wypłaty świadczeń chorobowych. Jeżeli zatem pracownik, nieobecny w pracy z powodu choroby, nie doręczył jeszcze firmie zwolnienia lekarskiego na druku ZUS-ZLA, to pracodawca nie może mu wypłacić ani wynagrodzenia za czas choroby, ani zasiłku chorobowego. Jeżeli natomiast zdecydował się za czas jego nieobecności wypłacić mu zaliczkowo wynagrodzenie za pracę, to ma prawo rozliczyć tę wypłatę z później wypłaconych świadczeń chorobowych. Gdy pracodawca rozliczył składki za dany miesiąc od wypłaconego ubezpieczonemu w tym miesiącu wynagrodzenia, a ubezpieczony dostarczył zwolnienie lekarskie, z którego wynika prawo do zasiłku bądź wynagrodzenia chorobowego za ten okres, za który zostały już naliczone składki, to nie koryguje już dokumentów rozliczeniowych za ten miesiąc. Przy sporządzaniu rozliczenia za następny miesiąc wykazuje pracownikowi okres niezdolności do pracy za poprzedni miesiąc (w formularzu ZUS RSA) i na bieżąco odprowadza składki od wypłaconego wynagrodzenia, które należy pomniejszyć o nadpłatę wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. Jedynie przy długotrwałych zwolnieniach, kiedy nie ma możliwości rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia, firma musi dokonać korekty świadczeń w dokumentach rozliczeniowych.

Ostatnie zapytania:

  • za okres pobytu w szpitalu wypłata do korekty
  • praca do kitu harpet
  • czy l4 rozlicza w picie pracodawca
  • czy musze sie rozliczyc z l4
  • kiedy rozliczyć zwolnienie lekarskie
  • pobyt w szpitalu a pracodawca
  • w jakim czasie zakład musi sie rozliczyc z byłym pracowniiem
  • pobyt w szpitalu a pensja
  • pobyt w szpitalu brak zwolnienia a wynagrodzenie
  • pobyt w szpitalu brak zwolnienia lekarskiego
Więcej w zasiłek chorobowy, zus
Pracownik choruje, a pracodawca i tak mu płaci

Za czas niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym pracownik dostaje wynagrodzenie finansowane przez pracodawcę. Natomiast od 34 dnia przysługuje mu zasiłek chorobowy...

Zamknij