Wyboista droga inwestora, czyli zanim rozpoczniesz budowę

Inwestując w nieruchomości, czy to w celu ich dalszej odsprzedaży, czy w celach inwestycyjnych (deweloping), warto pamiętać o kilku aspektach, wynikających z prawa administracyjnego. Krok 1. Sprawdź, co kupujesz. Zanim przedsiębiorca kupi nieruchomość dla celu dewelopingu, powinien starannie zbadać jej stan prawny. Powinien więc sprawdzić min.: – kwestie własnościowe (w tym potencjalne ryzyko roszczeń reprywatyzacyjnych), – przeznaczenie gruntu określone w rejestrze gruntów, – ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Krok 2. Sprawdź plany i przeznaczenie. W jaki sposób sprawdzić, jakie przeznaczenie dla gruntu zawiera rejestr gruntów? Można się tego dowiedzieć z urzędowego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Po dokumenty te zwracamy się do właściwego urzędu gminy. Jednak najistotniejsze dla planowanej zabudowy są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Krok 3. Wystąp o decyzję. Zwykle uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe, jeżeli grunt nie wymaga przekształcenia na cele nierolnicze. Wyjątek to sytuacja, gdy grunt jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które wygasły, uchwalonych pod rządem nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Praktyka jest tu różna, ale wydaje się, że zgoda uzyskana w ramach trwającej procedury planistycznej powinna otwierać drogę do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Krok 4 Wystąp o pozwolenie. Zwieńczeniem starań związanych z rozpoczęciem inwestycji jest ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Aby złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę, należy opracować projekt budowlany. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Podstawą wydania takiej decyzji jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Krok 5. Obłaskaw sąsiadów. Inwestorzy na wiele sposobów próbują zminimalizować ryzyko, jakie niesie ze sobą aktywność sąsiadów. W tym celu sięgają często po mechanizmy cywilnoprawne, takie jak porozumienia, na mocy których sąsiedzi akceptując rozwiązania projektowe, zobowiązują się do niewnoszenia protestów pod rygorem kary umownej, otrzymując za tego rodzaju „świadczenie” wynagrodzenie w postaci np. remontu ogrodzenia. Inwestorzy próbują również odpowiednio projektować obiekt, aby maksymalnie zawęzić strefę oddziaływania obiektu i w ten sposób sztucznie pozbyć się stron. Krok 6. Rób zmiany z wyczuciem. Jeśli w trakcie robót budowlanych zamierzamy wprowadzić zmiany projektowe pamiętajmy że bez zmiany pozwolenia na budowę możemy wykonać jedynie zmiany nieistotne. Istotne zmiany projektowe wymagają zmiany pozwolenia na budowę Krok 7. Uzyskaj zezwolenie na użytkowanie. Na koniec czeka nas kontrola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Po jej przeprowadzeniu uzyskamy decyzję zezwalającą na użytkowanie.

Więcej w inwestycje w nieruchomości, pozwolenie na budowę
Budujemy dom

Każdy, kto budował własny dom doskonale wie, jak trudne jest to zadanie. Na pozór sprawa jest prosta: znajdujemy specjalistyczną firmę, podpisujemy zlecenie i czekamy na odbiór kluczy. Jest to znakomity...

Zamknij