CRM adresowany do najmniejszych

CRM (ang. Customer Relationship Management) to ogół czynności polegających na odnotowywaniu wszelkich kontaktów lub prób kontaktów z każdym klientem z osobna (niezależnie od kanału komunikacji) i podejmowaniu odpowiednich decyzji przez system teleinformatyczny, w zależności ód historii klienta. CRM jest to strategia biznesowa, polegająca na selekcjonowaniu i zarządzaniu klientami w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści. Aplikacja CRM gromadzi dane o klientach, automatyzuje proces sprzedaży, wspomaga marketing w pracach analitycznych, może też być bazą wiedzy o klientach i zasobach firmy. Te cechy CRM mogą być również przydatne dla małych firmach, a nie tylko dla wielkich graczy rynkowych. CRM przydaje się zwłaszcza, gdy mowa o przygotowaniu oferty. Przygotowanie oferty dla klienta może pochłonąć znaczną ilość czasu. CRM pozwala znacznie to uprościć, dzielić się wiedzą, automatycznie pobierać wybrane formaty ofert, wstawiać wybrane produkty wraz z opisami i przydzielać rabaty. Czynnikiem, który powinien zachęcić sektor MŚP do korzystania z rozwiązań CRM jest lepsza organizacja pracy, ale przede wszystkim niższe koszty administracyjne i prowadzenia firmy. Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że system przyśpiesza pracę administracyjną, biurową oraz obsługę klienta o blisko 25 proc. Do tej zalet dochodzi jeszcze korzyść związana z ułatwieniem pracy, zwiększeniem satysfakcji i lojalności klientów. CRM powinien być zintegrowany z back office (np. ERP), gdyż to daje kolejne ułatwienia, a mianowicie sięganie do danych finansowych, serwisowych, magazynowych. Problem współpracy z pozostałymi aplikacjami biznesowymi dotyczy większości pudełkowych wersji systemów CRM, przygotowanych dla małych i średnich firm. Nadal problemem jest integracja CRM z innymi systemami posiadanymi przez małą firmę. Większość prostych CRM, które stanowią dodatek do systemu sprzedaży, jest mało ambitna, natomiast tych lepszych w większości przypadków nie można zintegrować.

Więcej w aplikacje wspomagające zarządzanie relacjami z klientem, CRM
CRM w klubie sportowym

Kilkanaście ostatnich lat przyniosło wyraźną ewolucję koncepcji zarządzania organizacjami sportowymi na świecie: coraz więcej z nich dąży do jak najlepszego poznania swoich klientów, a marketing masowy ustępuje miejsca marketingowi relacyjnemu....

Zamknij