Warto poszukać wokół biznesu

Do końca 2006 r. ma powstać IDEA – Interaktywna Baza Danych Przedsiębiorstw i Stowarzyszeń. Będzie platformą wymiany informacji online, dzięki której zostanie zbudowana sieć instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej. Inicjatorem projektu są Włosi. Chcą, by dzięki bazie kraje z biedniejszej części Europy miały dostęp do szerszej informacji, co z kolei podniesie ich atrakcyjność w oczach inwestorów zagranicznych. Pierwotnie IDEA miała dotyczyć głównie krajów bałkańskich, ale została rozszerzona m.in. o nowe kraje członkowskie UE. W bazie będzie można znaleźć informacje na temat stowarzyszeń, fundacji, izb handlowych i rzemieślniczych oraz agencji rozwoju. – Jej celem jest ustrukturyzowanie danych na temat instytucji otoczenia biznesu na poziomie regionalnym i lokalnym, z których czerpać będą mogli przedsiębiorcy. Baza zawierać będzie m.in. podstawowe informacje dotyczące danej instytucji oraz tego jakie świadczy usługi i jakie projekty zostały zrealizowane z jej udziałem – mówi Dominika Bagińska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która pełni rolę Narodowego Punktu Kontaktowego projektu IDEA w Polsce. Z kolei instytucją wdrażającą jest Inicjatywa Środkowoeuropejska w partnerstwie z Bułgarską Agencją Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mimo że w bazie zgromadzone zostaną dane dotyczące instytucji okołobiznesowych, to dla firm może być ona przydatnym narzędziem. – Dzięki niej przedsiębiorcy uzyskają platformę wymiany informacji, poprzez którą będą mogli pozyskać nowe kontakty, nawiązać współpracę, a także podpatrzyć zrealizowane już projekty – mówi Dominika Bagińska. Obecnie projektem objętych jest kilkanaście państw: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Rumunia, Macedonia, Mołdawia, Polska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy. Prawdopodobnie państwa spoza tego kręgu również będą mogły korzystać ze zgromadzonych informacji. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Chętni mogą zgłaszać swoje uczestnictwo do 25 sierpnia w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.