Ważna data złożenia zgłoszenia

Od kiedy przedsiębiorca nabywa prawo do odliczenia VAT naliczonego? Organy podatkowe różnie to interpretują. Na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R należy podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ważne jest jednak kiedy przedsiębiorca faktycznie rozpocznie taką działalność. Zasadą jest, że przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT przedsiębiorca powinien złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na druku VAT-R. Tak wynika z ustawy o VAT. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które są zwolnione z podatku ze względu na przewidywane niewielkie obroty mogą złożyć takie zgłoszenie. Mogą, a więc nie muszą. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego”, a jeśli zgłoszenie złożył podatnik, który wybrał zwolnienie, jako „podatnika VAT zwolnionego”. Potwierdzenie to urząd wydaje na druku VAT-5. Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z 1 kwietnia br. rejestracja następuje w momencie samego zgłoszenia rejestracyjnego (tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R)”. Z tą chwilą dana osoba staje się zarejestrowanym podatnikiem VAT – czynnym albo zwolnionym. Decyduje więc data złożenia zgłoszenia, nie ma znaczenia, z jaką datą został wystawiony druk VAT-5. Prawo do odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zakupy poczynione na potrzeby działalności opodatkowanej VAT przysługuje podatnikom, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Można z niego skorzystać – co do zasady – w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury lub w rozliczeniu za miesiąc następny. Niemniej w praktyce przedsiębiorcy mogą mieć problemy z ustaleniem, od kiedy faktycznie przysługuje im prawo do odliczenia. Część organów podatkowych stoi na stanowisku, że zarejestrowany podatnik może odliczyć VAT z faktur otrzymanych dopiero od daty rejestracji. Wcześniejsze faktury nie uprawniają do odliczenia. Ale są też i takie, które uwzględniając orzecznictwo – krajowe i europejskie – przyznają podatnikom prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed datą złożenia zgłoszenia VAT-R.

Ostatnie zapytania:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej a vat r termin
  • data rejestracji do vat
  • czy 12 03 2096 r to jakaś ważna data
  • vat-r termin od rozpocZecia dZialalnosci
  • vat-r data rozpoczęcia działalności
  • vat r z jaka data
  • od kiedy jest ważne zgłoszenie do vat
  • jakie daty wpisac na vat r
  • data rozpoczęcia działalności na vat-r
  • data rozpoczęcia działalności na VAT R