Stan środowiska w Polsce na tle Unii Europejskiej

Dokument „Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej – raport wskaźnikowy 2004 sporządzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska pozwoli, byśmy historycznie oceniali nasz postęp w zakresie ochrony środowiska – poinformowała rozpoczynając konferencję prasową, Agnieszka Bolesta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Podczas spotkania Wojciech Stawiany, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zaprezentował działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w 2005 roku. Minister W. Stawiany ogłosił, że w 10 651 kontrolach (61%) przeprowadzonych w 2005 przez IOŚ stwierdzone zostały naruszenia wymagań ochrony środowiska. Takie nieprawidłowości stwierdzone zostały m.in: w jednostkach prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz w fermach hodowlanych. Na zakończenie konferencji dr Andrzej Jagusiewicz, Dyrektor Departamentu Monitoringu, Ocen i Prognoz w GIOŚ zaprezentował raport wskaźnikowy 2004, który opracowany został na danych Państwowego Monitoringu Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Eurostatu. Poinformował on, iż pomimo malejącego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obserwuje się wzrost liczby stref ponadnormatywnych, redukcję emisji większości zanieczyszczeń oraz znaczącą poprawę jakości powietrza na obszarze całego kraju.

Więcej w ekologia, ochrona środowiska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarka Osadami OSAD 2006

Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Gospodarka Osadami OSAD 2006 w dniach 25-28 września 2006 roku....

Zamknij